Assyrian Forums
 Home  |  Ads  |  Partners  |  Sponsors  |  Contact  |  FAQs  |  About  
 
   Holocaust  |  History  |  Library  |  People  |  TV-Radio  |  Forums  |  Community  |  Directory
  
   General  |  Activism  |  Arts  |  Education  |  Family  |  Financial  |  Government  |  Health  |  History  |  News  |  Religion  |  Science  |  Sports
   Greetings · Shläma · Bärev Dzez · Säludos · Grüße · Shälom · Χαιρετισμοί · Приветствия · 问候 · Bonjour · 挨拶 · تبریکات  · Selamlar · अभिवादन · Groete · التّحيّات

Halkımızın Kamuoyuna Bildirge

    Previous Topic Next Topic
Home Forums Turkish Topic #8
Help Print Share

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

Halkımızın Kamuoyuna Bildirge

Oct-18-2019 at 05:51 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

Halkımızın Kamuoyuna
Bildirge

Jan Beṯ-Şawoce

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

  • 1, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:52 AM, (1)
  • 2, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:53 AM, (2)
  • 3, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:54 AM, (3)
  • 4, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:55 AM, (4)
  • 5, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:56 AM, (5)
  • 6, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:58 AM, (6)
  • 7, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 05:59 AM, (7)
  • Süryani Ortodoks (Yakubi) Kilisesinde Beth-Gazo, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 06:00 AM, (8)
  • Notlar, Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 06:02 AM, (9)
  • Mu Beṯ-Gazo (qole citonoye), Jan Bet Sawocemoderator, Oct-18-2019 at 06:03 AM, (10)
 
Forums Topics  Previous Topic Next Topic

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

1. 1

Oct-18-2019 at 05:52 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
1

Son 200 yıl, Yakubi Kilisesi’ni yöneten ve yönlendiren teslimiyetçi Mardin Zihniyeti, Politik Arena’mız üzerinde, hala canlılığını dimdik koruyarak devam ediyor.

Dün olduğu gibi, bugünde Kemalist devletin içimizdeki Truva Atı işlevini görüyor.

Tarihte, başta Sayfolar’da olmak üzere, içteki yıpranmanın, yıpratılmanın mızrak başı olan bu zihniyet dilimizi, kültürümüzü, demografimizi, coğrafyamızı alt-üst etmiş bulunmakta.

Bu zihniyetin uzantıları olan işbirlikçiler, ajanlar, muhbirciler,... Kemalist devletin politik uzantıları olarak aramızda daima karanlık odak işlevi olmuş!

Bu işlev nedeniyle, “ulusal uyanış, bilinçlenme, bilgilenme, örgütlenme, kurumlaşmamız,...” önünde devlet ağzıyla karalama propogandası yaparak, geleceğimizin politik engeli olmuş!

Bunun bariz örneği Avrupa’da, önce MİT ajanı Xori Caziz’le, 1977’de İsveç’te başlamış. Bunu günümüzün Midyat feodalitesi, eli kanlı Seferler’den devraldıkları faşist devletçi söylem ağzı geleneğiyle devam ettirmişlerdir.

Bunun yanı sıra Baasçı ADO’cuların ve Suriye’den gelen ruhbanların, yerleştirdikleri Baas dezinformasyonu politikasıyla etrafımız adeta mayın tarlasına dönüştürülmüş... Ve bu mayın tarlası üzerinde de bugüne kadar davul-zurna eşliğinde halay çeken Korucubaşı Joni Masso ve faqqaları gözümüz önünde.

Dezinformasyoncu ADO’cuların ve Suriye’den gelmiş ruhbanların piyasaya saldığı suni sorunların sırtı, hala, yere vurulmadan, bizleri ha bire meşgul etmeyi sürdürüyor.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

2. 2

Oct-18-2019 at 05:53 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
2

Teslimiyetçi Mardin Zihniyeti, tarihte, besi kaynağını, ta Abbasiler döneminde üretilen “ahël al-ḏёmma” (zımmilik’ten) alıyor ve daha sonraları bunu, yeniden makyajlıyan Osmanlıların Millet Sistemi ile devam ettiriyor.

Burda, kilise ve tepesindeki hiyerarşinin rolü, Demokles Kılıcı gibi, tartışmasız başrolde’dir. Altarı, bu politik çizgiye, sürekli çanak tutmuş.

Kilise ve ruhbanının izlediği bu politik çizgi, tarih boyunca hiç sorgulanmamış... Sorgulanmazsın diye, onu cehennem ateşiyle eşdeğerde altardan sunan cani ruhban, bugünde aramızda bolca vardır!

Yüzyıllarca bu nakaratı, ruhban korosundan duyan halkımız, en sonunda kendini istemiyen, kendinden ve tarihinden nefret eden bir halk haline sokuldu.

Bu politik konuları bilmeden, bugüne kaldık.

Ve bilinmediklerimiz çoktur!

***

Ek not: Ben Doğu-Batı Süryani (Asur, Aram, Kildani, Babil, Ninova, Turabdin, Gozarto,...) tarihine, coğrafyasına, demografisine, diline, kültürüne,... ilgi duyan, onu çalışan, inceliyen,... bağımsız bir politik yazarım.

***

Görüşüm, dününü bilmeyenler, geleceğini de bilmez’dir.

Şu an, elimde gelecekle ilgili, hazır bir reçetem, ne yazık ki yok!

Buna karşın, burda sık değindiğim konulardan birini, yeniden anıyorum:

Sizde dününüzü bağımsız araştırın, inceleyin, okuyun, öğrenin, öğretin,...

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

3. 3

Oct-18-2019 at 05:54 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
3

Teslimiyetçi Mardin Zihniyeti, zaman içinde bir okul haline dönüşüyor. Bu okulun planı programı gereği, kendine yaşam felsefesi, karalama propogandası, koltuk kavgası, yolsuzluk, yobazlık, cinsel istismar, eşcinsellik, işkence yerleri, dışlama, rüşvet, tuzak, pusu, jurnalcilik, işbirlikçilik, ajanlık, muhbircilik, ... hem üretiyor ve hemde bunları temelli yerleştiriyor.

Bu okuldan, artık sorunsuz acımasız zihinli, empati yoksunu, despot,... insan yetişiyor. Yetişen bu türden insanlar kilisenin, manastırın, kitaplığın, arşivin,... başına yasal diplomalı kara cübbesiyle yerleşiyor.

Kilise hiyerarşisi, büyük aşiretler, aileler, nüfuzlu insanlar burda kendine yer kapıyor. Ve kanlı eylemler her yerde başalıp gidiyor tarihimizde.

Dizilen bu katmanların ortak paydası Arap, Fars, Kürt ve Türk egemeninin inkar, imha, asimilasyon politikasının önünü kolaylaştırma, politik çizgisine, dört elle sarılıyor. Ve bunu kalıcılaştırmanın sağlam denklemlerini çelikten üretiyor.

Burdan, bilindik ama Kilisenin hiç sözünü etmediği, acılı Mẖalmayto örneği, ürediğini ileteyim.

***

Mhalmayto konusuna benzer, bilinmedik çooook olay var.

Bunları bugüne dek, ne yazık ki öğrenemedik.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

4. 4

Oct-18-2019 at 05:55 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
4

Teslimiyetçi Mardin Zihniyeti, önce okul ve daha sonra bu okul üzerinden insanımızın ruhuna işletilen bu epidemik zihniyet, zamanla politik bir doktrin halini alıp günümüze ulaşıyor.

***

Elimizdeki bilgi ve belgeye göre, 1500 yıllarından beri, bu doktrin üzerinden her yanda kazan kaynatılıyormuş. Galeyana getirilmiş insanımız, cadı avına hem gecesini ve hemde gündüzünü vermiş.

Burda, baş araç da, temeli yalana dayanan Karalama Propogandası’dır.

***

Bu bir Süryani iç savaşı hazırlığıydı.

Devlet, yerel yönetici ve uzantıları üzerinden, bunun bilgisini düzenli, uzun bir süre alıyor. Birçok insan zindanı boyluyor, asılıyor, elimine ediliyor.

“1702’de devlet bir Ferman yayınlıyor. Bu Ferman’da, Ermeni ve Süryani evlerine uğruyan Katolik ruhbana yasak getiriyor.

1725’te yeniden, aynı içeriği işliyen, iki ayrı Ferman daha yayınlıyor.

1746’da Fransız kiliselerine girme, ruhbanını evine getirme, ayinlerini dinleme, Ferman’la yine yasaklanıyor.

Bütün bu gelişmelerin sonunda II. Mahmut, 1834 yılında Hıristiyanların mezhep değiştirmelerini yasaklıyan bir yasa çıkarıyor.” (1)

Adeta, topyekün bir iç savaş için, startı veriyor!

***

“BOA-Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki pek çok belgede Süryanilerin mezhep değiştirdikleri ifade edilmektedir. Bu belgelerden özellikle Süryaniler arasından Katolik mezhebine geçişler olduğu gözlenmektedir. Musul’da, Humus’ta, Şam’da ve diğer birçok yerdeki osmanlı vatandaşı Süryani’nin, Katolik mezhebine girdikleri görülmektedir.” (2)

1-2- Mustafa Çiçek, Tanzimat Sonrasında Osmanlı Devleti’nde Süryani Cemaati, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2003, s. 72.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

5. 5

Oct-18-2019 at 05:56 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
5

Osmanlı arşivinde, Yakubi Kilisesi ve yandaşlarının, hemen ileteğim, sunduğu bolca bilgi ve belgesi var. Burda hem kendilerini ve hemde düşman saydıkları kesimleri çok detaylı dizip, düşmanımsı anlatıyorlar. İlerde, bunları içeren bir tanıtma çalışmasına, gerek var sanıyorum.

***

Başta kilise olmak üzere, nüfuzlu, etkin, yetkin,... yandaşları ayıplarını örtmek için hasım saydıklarının “antilik zırhını” kuşanıyor ve bu uğurda maliyeti çok ucuz propoganda, hem üretiyor ve hem de, buna dört elle sarılıyorlar?

Kilise içindeki, feodal çıkmaz sokakı örtmek için, üye ve yandaşlarına “... Efendim, bizden ayrılıp katolikliğe, protestanlığa geçenler, para için bunu yaptı, yapıyor!”

***

Burda, bence şöyle bir soruyu sormak gerektiriyor, ‘Peki Mẖalmayto 1609’da (1) ne için ayrıldı?” Buna kilise hiç değinmiyor. Bunlar ayrılmak için ne kadar para aldı ve ayrıldı?

İleteyim, Mẖalmayto’ya benziyen, daha birçok ayrılık var. İlerde, bunları da ele almak zorundayız.

Diğer bir ayrılık, Turabdin Kilisesi’nin 1364’te, (2) Antakya ya da Zacfaran Kilisesi’nden, peki niye ayrıldı? Ayrılmak için Ḫasno’deki Eyyübi egemenlerinden para mı aldı?

Ve, Yakubi Kilisesinde kalanlar, ayrılmıyanlar, hangi uluslararası tekele sahipti? General Motora’mı, Scania-vabise mi, Volvo’ya mı, Forda mı, Mercedese mi, BMW’ye mi,...

***

Diğer bir önemli kilise dışı örnek, Midyat ve Turabdin’de Sefer aşiretinin döver-biçer yönetim aygıtıdır. Bilindik bu yönetim 1840’tan 1915’e kadar sürmüş. (3)

Musul’dan Anẖёl’e, daha sonra Midyat’a 1880’lerin ortalarından sonra sığınan Hërmëz’lerden önce, Sefer aşireti’nin suç dosyası nasıldı?
Daha sonraları Sefer aşireti, karalama propogandası yaparak, Anti-Hërmëz zırhını kuşanıyor ve bunu 1915’ten bu yana, üzerinden atmadan neden koruyup bırakıyor?

1-2- Afrëm Beṯ-Barşawmo, Türkiye Mezopotamyası’ndan Turabdin Tarihi, Södertälje: Nsibin Yayınevi 1996.
3- Safar, Safar, Sayfo Rabo - Majzarët Mëdyat wa nakabat aţ Ţor. (Yayınlanmamış, Arapça)

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

6. 6

Oct-18-2019 at 05:58 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
6

Geçen yazımı, eleştiren iki dostun yazısını, düzelterek buraya aldım. Anlaşılsın diye düzeltmek zorunda kaldım, özür diliyorum...

***

Abrohom Garis’ten…

Maẖalmiler’in 1609 yılı gibi bir tarihte, Süryani kilisesinden ayrıldıkları konusu, imkansız.

Zira BOA-arşivleri çok önce, Maẖalmilerin Müslüman olduklarını gösteriyor.
Ḫanna Süryanileri feodalcılıkla suçluyor, yani karanlık devirlerdeki Süryanileri, günümüzle kıyaslayıp suçluyor.

Hürmüzler, Seferler kadar feodalcıydı.

Seferler Dekşuri’ydi,
Hürmüzler Haverki’ydi.

***

Danẖo Isẖaq’tan…

Halkımız, halen varlığını Süryani, Asuri olarak sürdürüyorsa, Yakubi ve Süryani kiliseleri sayesindedir. Yanlışlarıyla doğrularıyla, bu halkın dilini, kültürünü az buçuk kadar bugüne gelmesina vesile oldu. Kilisemizden ayrılanlar ne yaptı? Dillerini, kültürlerini kaybettiler. Kendilerine “Asuriyim, Süryaniyim,...” dememeye başladılar. Kendi halklılıklarından utanmaya başladılar.

***

Eleştiren dostlar, sanırım, ya yazdığımı okumamışlar, ya da onu okuyup hiç anlamamışlar. İnancım en son düşüncede, bir kere okuyor, iki kere okumuyor, ve okuduğunu anlamıyor. Genelde de böyle oluyor bu Platformlar’da.

Bende bazen, bazı konuları bir kere okuyor, anlamıyorum, anlıyana kadar bir kaç defa okurum. Anladıktan sonra, konuya eğiliyorum ve burda kimi eleştireyim bilincimi tartışıyorum. Yani:
1- Yazarı mı eleştireyim?
2- Düşüncelerini mi?
3- Belgelerini mi, kaynaklarını mı? Bilgisini mi?
4- Yoksa polemik mi yapayım?!
Hangisi? Onu seçiyor, daha sonra kaleme sarılıyorum...

***

Yukardaki arkadaşlar, neyi eleştirdi, neyi tartışmak istediğini bir bilsem, konu benim için kolay olurdu.

***

Yazımda ya da yazılarımda, genelde kişisel konulara değinmediğimi, görmek zor değil galiba. Hele ailesel sorun?!...

Her zaman değindiğim “politik çizgi, politik görüş, anlayış, felsefe,... dir.” Bu ‘politik görüşleri’ birileri yerine getiriyor. Bunlar kurum, kuruluş, kilise, manastır, hiyerarşi, aşiret, kabile, örgüt, parti, kaza, köy,... olabilir. Ve ben bunları ele alıyorum.

***

Mẖalmiler konusunda, dipte kaynak gösterdim, istiyen o kaynağa bakabilir. Ordan insan kendine fikir edinebilir.

Süryani Kilisesinin feodal zihniyetine yer verdim, bizim Peder Abrohom aynen “Müslüman Kardeşler” örneği gibi, ‘ümmetçi’ düşündüğü için halkla kiliseyi birbirinden ayırt edemiyor.

BOA’nın tamamına girdiğimi ‘iddia’ etmedim, elime geçen bir bölüm 1800’lü yıllarından belgenin bilgisini aktardım. İçinde Mẖalmilerin yer alıp-almadığına hiç değinmedim.

Birde Seferler ya da Hërmëzler mi feodal, ona da yer vermiş değilim.
Sonra Dekşürileri ya da Hevirkileri işlemedim. İşlense, yazıda adı geçerdi.

***

Bizim Karboranlı Danẖo’da, kilisenin Karboran’da dili, kültürü, kimliği,... ne kadar koruyup kolladığını anlatsaydı sevinecektim.

Burda bizim Danẖo, Turabdin dışında kilisenin varlığından galiba haberi yok! Mardin’de kilise sayesinde, her üye Klasik Süryanice biliyor. Amid, Malatya, Urhoy, Adıyaman, Halep, Şam, Bağdat, Musul, Beyrut, İstanbul,... üyeleri pırıl pırıl Klasik Süryanice konuşuyor.

***

Yazılarımda sık “Okuyun, okuyun, bilgilenin, bilgilenin, bilinçlenin, aydınlanın,...” derim.

Yine de aydınlanma konusunda çabamız, ilgimiz,... sıfırın altında.
Aydınlanmaya kapalı kalan insanımız, doğal olarak Osmanlıdan kalan Millet Sistemi düşünüyle sekterci, mezhepçi, jurnalci,... bir düşünsel yaşam sürdürüyor.

Ve aydınlanma, galiba önümüzdeki gelecek yüzyıla, bu şekliyle kalıyor, demek zorundayım.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

7. 7

Oct-18-2019 at 05:59 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
7

Maṯlo komër:

Yabo femo lë fëtẖët,
b ẖarbo lë fëltët!

***

Doktrin haline sokulan teslimiyetçi Mardin Zihniyeti, henüz bilim dünyasında araştırı konusu olmamış, kapalı bir kutu olarak duruyor. Bunun aralanma denemesi, er ya da geç yapılmalı, ya da daha doğrusu yapılmak zorunda.

Kilise hiyerarşisi, politik çizgi olarak, iki ayrı ya da farklı kanatla bu doktrinini yürütüyor. Bunlardan biri, içte, yani kardeş ve komşu kiliselere karşı, temeli şiddete dayanan amansız bir savaş! Dışta da, Müslüman egemene ve inancına, son derece bağlılık, uyum, saygı, boyun eğme,... göstermek.

Ruhban hiyerarşisi, beyin ve kalemini, bu uğurda gece-gündüz oynatıyor. Burdan üretilen olumlu-olumsuz ürün, sürdürülen savaşın, karalama propoganda malzemesi olarak, altardan inanlı üyeye, yüzlerce yıl ulaştırıldı. Bu ürünlerden biri, aşağıda üç dilde, siz bilmiyen ya da tanımıyanlara sunuluyor.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

8. Süryani Ortodoks (Yakubi) Kilisesinde Beth-Gazo

Oct-18-2019 at 06:00 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
Süryani Ortodoks (Yakubi) Kilisesinde
Beth-Gazo (1) adlı İlahiler Kitabı’ndan

Rbicoyo
(makamında söylenir)

Ey azgın Nastur, (2)
cani Romalı Leon, (3)
Kadıköy konsili, (4)
Samsatlı Pavlos (5)
sizleri lanetliyoruz

Urfalı Hiba, (6)
Bardayşan, (7)
cani Aqoq (8)
sizi de lanetliyoruz

hayalperest Yülyan, (9)
Nsibinli Barşawmo, (10)
Ariyus, (11)
Evnumyos, (12)
Evtihi, (13)
acımasız Markiyon’la (14) birlikte,
bu çirkef inanca baǧlanan
tüm yandaşları lanetliyoruz.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

9. Notlar

Oct-18-2019 at 06:02 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
Last edited on Oct-19-2019 at 09:30 AM (UTC 3 Nineveh, Assyria)
 
Notlar

1- Beṯ-Gazo Kitabı, Mardin: Zaˁfaran Manastırı 1913; (2. basım, 1925; 3. basım, 1960); (Hollanda: 4. basım, 1981; 5. basım, 1985; 6. basım, 1995; 7. basım, 2005), 23. Yıl 1960’ta, piskopos Yuẖanun Dolabani, bu ilahiyi kitaptan kaldırdı.

2- Nastur, (386-450), daha geniş bilgi için bkz., https://global.britannica.com/biography/Nestorius.

3- Papa I. Leo (390-461), daha geniş bilgi için bkz., https://holycrossbookstore.com/blogs/blog/18876795-saint-of-the-day-st-leo-bishop-of-rome.

4- Kadıköy Konsili 451, daha geniş bilgi için bkz., http://www.newadvent.org/fathers/3811.htm

5- Yani Pavlos, Süryanicesi Fawlus, (200-275), burdaki kullanım ya aşaǧılama ya da küçültme amacıyla kullanılmakta. Daha geniş bilgi için bkz., https://global.britannica.com/biography/Paul-of-Samosata.

6- Hiba ya da Ibas, (435-457), daha geniş bilgi için bkz., https://orthodoxwiki.org/Ibas_of_Edessa

7- Bardayşan (154-222), daha geniş bilgi için bkz., https://global.britannica.com/biography/Bardesanes.

8- Aqoq (?-489), daha geniş bilgi için bkz., http://www.newadvent.org/cathen/01082a.htm.

9- Yülyan, (331-363),daha geniş bilgi için bkz., http://www.newadvent.org/cathen/08558b.htm

10- Nusaybinli Barşawmo (400-496), daha geniş bilgi için bkz., http://www.iranicaonline.org/articles/barsauma-a-5th-century-bishop-of-nisibis-of-aramaic-extraction-according-to-some-sources-originally-from-bet-qardu

11- Ariyus (250-336), daha geniş bilgi için bkz., https://global.britannica.com/biography/Arius

12- Awnumyos ya da Eunomius (333-393), daha geniş bilgi için bkz., http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Eunomius

13- Evtihi (378-454), daha geniş bilgi için bkz., http://www.theopedia.com/eutychianism.

14- Markiyon, (390-457), daha geniş bilgi için bkz., http://www.newadvent.org/cathen/09644a.htm

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 387
Member Feedback

10. Mu Beṯ-Gazo (qole citonoye)

Oct-18-2019 at 06:03 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
Mu Beṯ-Gazo
(qole citonoye)

(Naẖlo rbicoyo)

Maẖram Nasţur maroẖo
w Leon d Rumi rašico. (1)
W sunedus d Xalqidune
w Fawle šmišţoyo camhun.
Maẖram Hibo d Urhoy:
cam Bardayşon w Aqoq rašico.
W Yulyano hegogoyo (2)
w Barşawmo haw da Nşibin.
Maẖram Ariyus,
Unomyos w Awtixe
cam Marqyun cawolo: (3)
w kul man d šolem
l haymonuṯhun maslayto. (4)


(b şurayt)

Maẖrëmo howët
ya Nasţur maruẖo,
ḏolumo Leon rëmoyo,
Sënnados d Xalqidonya,
acmayye Fawlus šmišţoyo

Maẖrëmo howët
Hiba urhoyo,
cam Bardayşon,
ḏolumo Aqoq,
mxaylono Yulyan,
Barşawmo nşibinoyo

Maẖrëmo howët
Ariyos,
Awnumyos,
Awtixi
cam Marqiyon këfuro
w kul man d azze acmayye
b haymonuṯo natënto.

Noţat

1- Yacni këfuro, hbilo, ẖaţoyo, şuǧḏo-şalmo.

2- Yacni ẖalomo, mxaylono.

3- Yacni ẖaţoyo, mi ẖţiṯo, nafšo bë ẖţiṯo aw d sëmla ẖţiṯo, b qaşḏ sayomo dë ẖţiṯo, b maḏco mqabël d Alo.

4- Šolem l haymonuṯhun maslayto, yacni noše d maqballe haymonuṯo d heritiqoye, aw d nafiqi më darbo d dino.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Forums Topics  Previous Topic Next Topic


Assyria \ã-'sir-é-ä\ n (1998)   1:  an ancient empire of Ashur   2:  a democratic state in Bet-Nahren, Assyria (northern Iraq, northwestern Iran, southeastern Turkey and eastern Syria.)   3:  a democratic state that fosters the social and political rights to all of its inhabitants irrespective of their religion, race, or gender   4:  a democratic state that believes in the freedom of religion, conscience, language, education and culture in faithfulness to the principles of the United Nations Charter — Atour synonym

Ethnicity, Religion, Language
» Israeli, Jewish, Hebrew
» Assyrian, Christian, Aramaic
» Saudi Arabian, Muslim, Arabic
Assyrian \ã-'sir-é-an\ adj or n (1998)   1:  descendants of the ancient empire of Ashur   2:  the Assyrians, although representing but one single nation as the direct heirs of the ancient Assyrian Empire, are now doctrinally divided, inter sese, into five principle ecclesiastically designated religious sects with their corresponding hierarchies and distinct church governments, namely, Church of the East, Chaldean, Maronite, Syriac Orthodox and Syriac Catholic.  These formal divisions had their origin in the 5th century of the Christian Era.  No one can coherently understand the Assyrians as a whole until he can distinguish that which is religion or church from that which is nation -- a matter which is particularly difficult for the people from the western world to understand; for in the East, by force of circumstances beyond their control, religion has been made, from time immemorial, virtually into a criterion of nationality.   3:  the Assyrians have been referred to as Aramaean, Aramaye, Ashuraya, Ashureen, Ashuri, Ashuroyo, Assyrio-Chaldean, Aturaya, Chaldean, Chaldo, ChaldoAssyrian, ChaldoAssyrio, Jacobite, Kaldany, Kaldu, Kasdu, Malabar, Maronite, Maronaya, Nestorian, Nestornaye, Oromoye, Suraya, Syriac, Syrian, Syriani, Suryoye, Suryoyo and Telkeffee. — Assyrianism verb

Aramaic \ar-é-'máik\ n (1998)   1:  a Semitic language which became the lingua franca of the Middle East during the ancient Assyrian empire.   2:  has been referred to as Neo-Aramaic, Neo-Syriac, Classical Syriac, Syriac, Suryoyo, Swadaya and Turoyo.

Please consider the environment when disposing of this material — read, reuse, recycle. ♻
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service