share

 Home | Library | Government and Political Information

[Swedish] Den assyro-kaldeiska nationalrörelsen

Translated by Ingvar Rydberg, Ulf Björklund,
Lennart Simonsson, Viktoria Lundvall, and Fredrik Jörgensen
Edited by: Jan Beṯ-Şawoce — teacher, writer and publisher. 2017.

Posted: Sunday, July 16, 2017 at 07:19 PM UT


Kaldéer - Vilka är de? [Paperback] by Fader Marchi, Jean-Baptiste de Chabot, Basile Nikitine, Rabbi Aleksis Išoʿ, and Ḫanna Narsay (authors), Jan Bet-Şawoce (editor).

Den assyro-kaldeiska nationalrörelsen
Translated by Ingvar Rydberg, Ulf Björklund, Lennart Simonsson, Viktoria Lundvall, and Fredrik Jörgensen
Edited by: Jan Beṯ-Şawoce, 2017.

  • Pages: 366, paperback
  • Language: Swedish
  • ISBN: 978-91-88328-62-5
  • Product Dimensions: 9 x 6 x 1 inches
  • Publisher: Beṯ-Froso & Beṯ-Prasa Nsibin,
    Stockholm 2017, ṯboco qamoyo

authorPurchase Information:
Jan Beṯ-Şawoce
betsawoce [ a t ] live.com | Lulu

Contents

Förord

Jan Beṯ-Şawoce fortsätter här med utgivningen av viktiga dokument rörande Sayfo.  Den här gången gäller dokumenten perioden efter första världskrigets slut, nämligen 1919-1924.  Det var en orolig tid då överlevande från folkmordet försökte ena sig för att uppnå en egen stat eller ett autonomt område.  Dessa ansträngningar, som bekant, misslyckades och assyrierna lämnades tomhänta.

Agha Petrus Elia (1880-1932)

De översatta dokumenten kommer huvudsakligen från brittiska och franska arkiv.  I stora drag informerar dessa om försök att närma sig de brittiska och franska diplomaterna i anslutningen till fredskonferenserna i Paris 1919 och Lausanne 1923.  Katolska ledare som Malik Qambar och Agha Petros sökte stod hos Frankrike medan Surma de assyriska nestorianernas faktiska ledare sökte stöd hos britterna.

Agha Petrus Elia med sina styrkor i Iran, år 1918.

Tyvärr overgick de assyriska ledarna till inbördes strider och anklagade varandra för allt möjligt, därmed förstördes möjligheterna till att presentera ett enat ledarskap.  Huruvida oenigheten bidrog till att assyrierna blev utan eget land, eller var en konsekvens av stormakternas ointresse, går inte att avgöra.

Assyrian Levies i Mosul/Bagdad (engelska armén), circa 1935.Dokumenten visar också att försöket att skapa politisk enighet under namnet »assyro-kaldéer« uppmuntrades av Frankrike, men att grupperingen huvudsakligen drevs av katolska och sekulära assyrier med klent stöd från de andra religiösa grupperna.

Återigen visar Jan Beṯ-Şawoce hur ihärdigt arbetet med utgivning av historiska källor berikar vår kunskap om assyriernas moderna historia.

authorDavid Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm juni 2016
Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service