share

 Home | Library | Government and Political Information

[Swedish] H̱uyoḏo

by Saˁid Šamsiye, Léon Abensour m.m. | redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

Posted: Friday, September 14, 2018 at 05:50 PM UT


H̱uyoḏo [Paperback] by Saˁid Šamsiye, Léon Abensour m.m. | redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

[Swedish] H̱uyoḏo
by Saˁid Šamsiye, Léon Abensour m.m.
redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

authorPurchase Information:
Jan Beṯ-Şawoce | bio | writings
betsawoce [ a t ] live.com | Lulu

Book Details

 • ISBN: 9781387758746
 • Copyright: Nsibin
  (Standard Copyright License)
 • Edition: First edition
 • Publisher: Nsibin
 • Published: April 20, 2018
 • Language: Swedish
 • Pages: 290
 • Binding:
  Perfect-bound Paperback
 • Interior: Ink Black & white
 • Weight: 1.09 lbs.
 • Dimensions:
  (inches) 6 wide x 9 tall
 • Product ID: 23611026

Book Description

IDen här volymen –redigerad av Jan Beṯ-Şawoce– innehåller mån-ga intressanta historiska källor som för första gången ges ut på svenska.  En hel del härstammar från den amerikanska tidskriften H̱uyoḏo och handlar om olika aspekter av assyriernas historia. 

Några artiklar kommer från andra tidskrifter men i huvudsak härstammar den större delen av artiklarna från den Assyriska Na-tionella Rörelsen. Andra artiklar handlar om vad som hände under folkmordet under första världskriget. 

Det finns ännu mer därtill i den här innehållsrika boken, bl. a. flera artiklar om assyriernas klassiska medeltida kultur och dess teolo-giska tänkare.

Jag rekommenderar den här boken till varje person som vill veta mera om assyrierna.

authorDavid Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm, Sweden


Book Contents

Innehåll
Förord
   ................................................................11
Cbërto   ................................................................13

I. Krönikörer

Assyriens självständighet ............................17
Det historiska anspråket ..............................17
Vad ruinerna uppenbarar ............................18
Viktiga upptäckter ..........................................18
Biblisk historia .................................................19
Historiska anspråk .........................................20
Anledningar till europeisk hjälp ...............21
England som mandatmakt ..........................23

Assyriens och Kaldéens återuppståndelse

Inledning ............................................................26
Assyrien och Kaldéen!  .................................26

British High Commission

Knušyo d oṯuroye w kaldoye

Historisk återblick ..........................................33
Geografisk situation  ......................................34
Statistik ................................................................34

II. Tidningen H̱uyoḏo ..................................37

Årgång 1, Nummer 1

Sällskapet för Amids utveckling och dess kunskapsprojekt ..............................................37

Slakt på kristna i Samsun och Trabizon .38

Bulletin från det Assyro-kaldeiska nationella sällskapet i Förenta Staterna ......................39

Årgång 1, Nummer 3

Assyrierna och livet ........................................42
Assyriern Saˁid Bar-Tuma av Baghdad ...44
Nationella nyheter ..........................................45
Fosterlandet kallar .........................................46
Araméerna i Persien och Mesopotamien .47
ˁAyn-Wardo och Hazax [Azëx] ......................48

Årgång 1, Nummer 5

Händelserna i Mardin ....................................51

Årgång 1, Nummer 7

Nationella nyheter ..........................................52

Årgång 1, Nummer 8

Frankrike gör uttalanden, England handlar ..................................................................................54
De assyriska fångarna ...................................57
Brev till H̱uyoḏo  ..............................................57
Viktiga nyheter .................................................58

Årgång 1, Nummer 10

Frihet genom det fria Frankrikes försorg .60

Årgång 1, Nummer 14

De dömda assyrierna .....................................62

Årgång 1, Nummer 15

Öppet brev till Hans höghet General Peţros Eliya, ......................................................................64

Årgång 1, Nummer 18

Frankrike och Mesopotamien ....................67
Assyro-kaldeiska nationalkommitténs generalsekretariat .........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........71

Årgång 1, Nummer 20

De fängslade assyrierna i Frankrike ........74

Årgång 1, Nummer 22

Mamduh Bey och hur han dödades  ........76
Min Fars Familj .................................................78

III. De tidiga klassikerna

Inledning .............................................................81
Luqiyanos definition om ... ..........................89
Patriotism ...........................................................89

IV. En monografi

Den Syriska Kulturen Under Tidig Medeltid ..................................................................................92
Inledning .............................................................92

V. Den abbasidiska staten

Ur Den islamiska civilisationens historia, Del 3
De beskyddade folken i den abbasidiska staten ..................................................................106
Förföljelser av ahl al-dhimma under abbasiderna .....................................................108
Vanligt folks fanatism mot de kristna ...112
De kristnas ömsesidiga avund .................114

VI. De tidigare källorna om kurder

Kurderna och deras kristna grannar –fallet med de ortodoxa syrierna

Inledning ...........................................................120
Kurderna i syrisk-ortodoxa källor...........120
De syrisk-ortodoxa är kurdernas allierade
A- Religiös och etnisk inblandning ........123
B- Språket .........................................................124
C- Sociala och feodala strukturer ...........125
De syrisk-ortodoxa faller offer för kurderna ................................................................................127
ˁAbdul-H̱amids massakrer och första världskriget: Kurdernas roll .....................131

Bibliografi .........................................................133

VII. Apostoliska delegationen i Mesopotamien

Missioner i Asien

Inledning ...........................................................135
Avfärd – Resa ...................................................136
Gziras jakobiter ..............................................137
Azëx, första intryck .......................................138
Azëxs katoliker ................................................139
Azëxs jakobiter ................................................141
Slutsats ................................................................146

Mesopotamien - Från Saˁirt till Badlis

Landets utseende: staden, skillnader bland de kristna ...........................................................148
Invånarnas välkomnande av katolikerna .................................................................................148

VIII. Turabdin

De kristna i Turabdin ....................................153
Mediath (Mëḏyaḏ) ..........................................156

IX. Omvändelserna i Asiatiska Turkiet

Uppseendeväckande omvändelser bland de [väst]syriska avfällingarna

1) Den senaste tidens omvändelser i Syrien ..................................................................................161
2) Omvändelse av en syrisk ärkebiskop.163
3) Rapport från Ignatios Afrëm II Raẖmani ..................................................................................164
4) Syrien ..............................................................166
5) Omvändelser bland de schismatiska syrierna ...............................................................169
6) Hans Salighet Ignatius ˁAbdel-masiẖs audiens hos påven ..........................................171
7) Syrien .............................................................172
8) Vatikanen och Syrien ...............................172
En viktig omvändelse (från en korrespondent)  ..............................................172
9) En jakobitisk ärkebiskops omvändelse och lidanden i Mardin ...................................174
10) Brev från den katolske patriarkvikarien i Mardin Theofil-Gabriyel Tappuni. ...........174
11) Syrien och övre Mesopotamien
Brev från Hans Salighet Raẖmani, syrisk patriark, till Mgr Lagier ................................182

X. Dokument om förtryck och despoti i övre -och nedre Mesopotamien

1) Jakobitiska förföljelser i Mosul ...........186
2) Telegram Bilaga nr 144 ..........................192
3) Promemoria ................................................193
Bilaga Nr 119 ...................................................193
Promemoria .....................................................194
Amid-trakten ...................................................194
Turabdin ............................................................194
Mardin-trakten ...............................................195
H̱omş-trakten ..................................................195
4) Safar klanens despoti i Turabdin
Bilaga nr 190 ...................................................201
5) Rapporterna från Saˁirt .........................203

1) Kurdistan .....................................................203
2) Ett tackbrev till sultan ˁAbdul-H̱amid II ................................................................................209
3) Saˁirt ..............................................................211
4) Rapport från den kaldeiske biskopen i Saˁirt ....................................................................212
5) Massakrer i Adana, 1909 ......................216
6) Adanas Sayfo 1909 ..................................218
7) Nya massakrer i Kurdistan ..................222

XI. Dokument från brittisk -och franskt arkiv

1) Det syriska patriarkämbetets representant i Konstantinopel ................224
2) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ................................................................................226
3) Republiken Frankrikes kommissariat i Syrien och Armenien ...................................227
4) Telegram från Charles Roux om Barşoms ankomst till Frankrike ................................228
5) Brev från Barşom till utrikesminister Stephen Pichon ..............................................229
6) Begäran om Barşom hos den syrisk-ortodoxe patriarken, som stannat i Konstantinopel ..............................................230
7) Utrikesministeriets rapport om Barşoms besök ..................................................................231
8) Konfidentiell rapport om Barşom, begärd av  den franska utrikestjänsten ..............233
9) Republiken Frankrike Utrikesministeriet  ...............................................................................234
10) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ...............................................................................235
11) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ...............................................................................236
12) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ...............................................................................237
13) Till lord Curzon .....................................238
14) Ärkebiskop Barşom .............................239
15) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ...............................................................................240
16) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ...............................................................................241
17) Syriska ärkebiskopsämbetet i Syrien ...............................................................................242
18) Samtal mellan Dubois och den syrisk-ortodoxe patriarken ....................................243
19) Syriernas Antiokia-patriarkat ...............................................................................245
20) Utrikesministeriet  ..............................246
21) Frankrikes Höga Kommissariat  i Syrien och Libanon.....................................................247

XII. Vatikanens Hemliga Arkiv

1) Juridiskt ombud för det syriska Antiokia-patriarkatet vid den Heliga Stolen .......249
2) Syrisk-katolska Antiokia-patriarkatet  ..............................................................................252
3) Syrisk-katolska Antiokia-patriarkatet  ..............................................................................254
4) Syrisk-katolska patriarkämbetet  ...255
5) Gabriel Faqir ............................................256
6) Syrisk-katolska patriarkämbetet i Antiokia   .........................................................261
7) Syrisk-katolska patriarkämbetet i Antiokia ...........................................................262
8) De Syriska katolikernas representation i Konstantinopel .............................................263
9) Memorandum ..........................................265
10) Stiftsgården i Dara ..............................269
11) Kardinal Gobbi ......................................271
12) Stiftsgården i Dara ..............................272
13) Siriani somme les i chiosici .............273
14) Syriska katolikernas ärkestift i Mosul ..............................................................................274
15) Syriske prästen Samẖiri  ..................275
16) Syrisk-katolska patriarkämbetet av Antiokia ...........................................................277
17) Syriska katolikernas ärkestift i Mosul  .............................................................................278
18) Syriska katolikernas ärkestift i Mosul .............................................................................279
19) Fader Behnam Danẖo  ......................282
20) Syriska katolikernas patriarkala vikariatämbete i Mardin ..........................284
21) Syrisk-katolska patriarkämbetet av Antiokia ...........................................................285

XIII. En liten bondgård, blir till stad

Syrien – Historien av idag .......................286
Qamišlis folkökning blev mycket snabb .............................................................................288
Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service