Assyrian Awareness: Organizations Responses

A Call For the International Opinion
by Assyrian International Seyfo Committee
Posted: Tuesday, April 17, 2001 02:27 pm CST


PRESS RELEASE: A CALL FOR THE INTERNATIONAL OPINION

The Assyrian nation is one of the oldest nations of the Middle East, that dwelled the land of Assyria also known as Mesopotamia, that was ruled by worlds most ancient civilisations until the fall of Nineveh 612BC and later Babylon 539BC. This nation preserved its national heritage till this day facing all challenges and obstacles. Through history our nation was exposed to multiple genocide attempts, intended to annihilate and exterminate our nation. Especially in 1915 and particularly on the 24th April of that year, this resolution of Turkey was a historical shift that caused the destruction and migration of our people.

SEYFO (the Assyrian genocide) predates the holocaust and it’s the first and the most inhuman act of the 19th century. Over 650,000 Assyrians were the victims of Turkey's fascist and chauvinist acts, the testimony of the survived eyewitnesses and the documented reports prove that Turkey's intentions were:

 1. To terminate and vanish the existence of the lawful owners of the land.
 2. To ethnically cleanse and liquefy our nation within the Ottoman Empire.
 3. Religious hatred since we were of Christian faith surrounded by the Muslim majority.

With this belief we call all the righteous, free and peace-loving organisations like the European Union, United Nations, human rights organisations, international court of justice, governments and the international mass media. To support the cry of our hunger strikers from the 23rd to the 25th of April 01, 2001 in front of the international court of justice (Vredes Paleis), The Hague Netherlands and the protests in Sydney Australia and other countries, by taking the following actions.

 1. To pressure the Turkish government to confess to Seyfo, the genocide committed against our nation by the Turks.
 2. To place the Turkish Republic on an international trail.
 3. To pressure Turkey to recognise our national rights equivalent to all other nations.

Assyrian International Seyfo Committee

For further information and updates please visit and contact the following addresses:

Germany:
Tel: +49 (0) 6162 914782
Fax: +49 (0) 6162 914794

Sweden:
Tel/ Fax: +46 (0) 8 531 705 06

Netherlands:
Tel/ Fax: +31 (0) 534 313 590
Mobile/ Cell: +31 62 720 83 35

Internet: https://www.freeassyria.com
E-mail: seyfo@freeassyria.comVädjan till världens och den assyriska opinionen
Det assyriska folket är ett av de äldsta folken i mellanöstern, som bebodde landet Assyria, även känt som landet mellan floderna. Assyrierna uppförde en av världens största civilisationer och regerade landet ända till Ninevehs fall 612 f kr, och sedan Babyloniens fall 539 f kr. De kunde bevara sin identitet ända till idag trots alla utmaningar. Under sin historia utsattes vårt folk för flera utrotningsförsök för att utplåna folket en gång för alltid, men alla dessa försök slutade i besvikelse för dess initiativtagare. Speciellt år 1915 och i synnerhet den 24 april av samma år, då det historisk avgörande när den turkiska staten satte igång sina planer för att utrota assyrierna genom massmord och tvinga dem till att emigrera. De massakrer och etniska utrensningar som vårt folks alla grenar, med dess olika benämningar, utsattes för under sin fler-tusenåriga historia i sitt eget och historiskt land Assyrien är välkända. Dessa massakrer kulminerade år 1915 då 650 000 assyrier fick sätta liv för de grymheter som överträffar nazismens och fascismen grymheter och detta bekräftas av ögonvittne som undkom massakrerna och av dokumentationer. Syftet med dessa massakrer var:

 1. att utplåna landets rättmätige arvinge och ursprungsfolk en gång för alltid.
 2. assimilationen av vårt folk inom den turkiska nationalismen.
 3. Vårt folks kristenhet då hela omgivningen var av muslimsk tron.

Därför vädjar vi till alla världens krafter som kämpar för rättvisan, freden och friheten och organisationer som EU, förenta nationerna, organisationer för de mänskliga rättigheterna och den internationella krigstribunalen och alla massmedier, diplomater, politiker i allmänhet och till vårt folks alla grenar med dess olika benämningar i synnerhet att stödja och solidarisera sig med de hungerstrejkande för detta ändamål den 23-25 april 2001 inför krigstribunalens byggnad i Haag i Nederländerna och för solidaritet med demonstrationen i Sydney i Australien i syftet att:

 1. Trycka på den turkiska staten att erkänna massakrerna.
 2. Ställa staten Turkiet inför rätta.
 3. Erkänna den assyriska nationens rättigheter i likhet med resten av nationerna.

Vi ber för stöd och solidaritet med de hungerstrejkande och demonstrerande. För mera detaljer kolla Assyriens Befrielsepartis (GFA) manifestation för detta ändamål 10/4 2001. För ytterligare information och inlämnande av dokument om massakrer ta kontakt med:

Assyriska Internationella Seyfo Kommittén, 12/4 2001

Tyskland:
Tfn: +49 6162 914 782
Fax: +49 6162 914 794

Sverige:
Tfn/fax: +46 8 531 705 06

Holland:
Tfn/Fax: +31 534 313 590
Mobil/Cell: +31 62 720 83 35

Internet: https://www.freeassyria.com
E-post: seyfo@freeassyria.com


Related Information...

Assyrian Awareness Campaign

News Conference
Assyrian Awareness: Organizations Responses Archives


Do you have any related information or suggestions. Please email them.
Atour: The State of Assyria. Terms of Service.