Assyrian Forums
 Home  |  Ads  |  Partners  |  Sponsors  |  Contact  |  FAQs  |  About  
 
   Holocaust  |  History  |  Library  |  People  |  TV-Radio  |  Forums  |  Community  |  Directory
  
   General  |  Activism  |  Arts  |  Education  |  Family  |  Financial  |  Government  |  Health  |  History  |  News  |  Religion  |  Science  |  Sports
   Greetings · Shläma · Bärev Dzez · Säludos · Grüße · Shälom · Χαιρετισμοί · Приветствия · 问候 · Bonjour · 挨拶 · تبریکات  · Selamlar · अभिवादन · Groete · التّحيّات

Yacqub Burdëcono Ya da

    Previous Topic Next Topic
Home Forums Turkish Topic #12
Help Print Share

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

Yacqub Burdëcono Ya da

Jun-11-2020 at 12:01 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

Yacqub Burdëcono
Ya da

Yaˁqub Baraday, Zanzalos
(570-578)

Jan Bet Sawoce

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Yacqub Burdëcono Ya da [View All], Jan Bet Sawocemoderator, 12:01 PM, Jun-11-2020, (0)
 • 1, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:02 PM, (1)
 • 2, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:03 PM, (2)
 • 3, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:04 PM, (3)
 • 4, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:05 PM, (4)
 • 5, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:06 PM, (5)
 • 6, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:07 PM, (6)
 • 7, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:07 PM, (7)
 • 8, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:08 PM, (8)
 • 9, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:11 PM, (9)
 • 10, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:12 PM, (10)
 • 11, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:13 PM, (11)
 • 12, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:14 PM, (12)
 • 13, Jan Bet Sawocemoderator, Jun-11-2020 at 12:29 PM, (13)
 
Forums Topics  Previous Topic Next Topic

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

1. 1

Jun-11-2020 at 12:02 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
1

Doğubiliminde, geçmişte araştırı yapmış Süryanibilimciler, yaklaşık olarak yıl 500’de Gamawa köyünde, dünyaya geldiğini vermekte.

Gamawa, Tël-Mawzal’a (günümüzde Viran-şehir) bağlı bir köy. Bu köyde Batı Süryani bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya gözünü açıyor.

Baba Teofilos, varlıklı bir dinadamı. Evladı Yaˁqub’u çok erken bir yaşta, Tël-Mawzal’a yakın kalan, Fesëlto Manastırı’nda eğitim almaya yollar.

Burda çeşitli soydan-soptan öğrenci ile birlikte, eğitim ve öğretimini yaş 20’ye gelene dek sürdürür.

Burdan birkaç dil yanı sıra tanrıbilimi, tarih, coğrafya, felsefe, mantık, astronomi, astroloji, matematik, cebir, geometri,.. bilgisi ile kuşanıyor.

Bilimsever biri. Fesëlto’da, daha yüksek bilim olanağı olmadığı için, bu sıra Qonstantinpolis’e gitmeği planlıyor. Orda üniversite de daha yüksek bilgi ve bilimle donanmak ister. Daha doğrusu staj yapmak ister.

Ve birkaç yaşıtı ve arkadaşı ile birlikte oraya gider.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

2. 2

Jun-11-2020 at 12:03 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
2

Yacqub Burdëcono, bu sıra henüz Burdëcono olacak soyadı ile tanınmıyor. Daha sonraları, bu adı alacaktı. Anlamı da Çuha, ya da Çuha-giyimli demek.

***

Süryanibilimcilerin değinmediği bir konu da şu: Gamawa’dan ya da Tël-Mawzal’dan ayrılmadan önce, aileye ait mal-mülkü, üzerine alıyor. Olasılıkla, anne ve babası, bu sıra, dünyadan ayrılmış olmalı. Bunun yanı sıra, ailenin tek çocuğu olduğu, kaynaklar veriyor.

Babasının yanında çalışan bir kaç köle varmış, bunlara hemen özgürlük tanıyor, anne ve babasından miras kalan mal ve mülkü de yeni özgürleşen bu kölelere dağıtıyor.

Yacqub, bu tavrıyla, dürüst ve insancıl olan, politik dünya görüşünü pratikte işletiyor.

Fesëlto Manastırı’nda aldığı eğitim ve bunun verdiği dört-dörtlük disiplin gereği, dünyası plan, program – buna gerekli olan teorik örgütçü anlayış, kavrayış, algı ve bu baz üzerine kurulu olan felsefik inançla donanımlı, politize bir öğrenci olarak yetişiyor.

Yacqub, Qonstantinopolis’e böyle bir kimlikle geliyor.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

3. 3

Jun-11-2020 at 12:04 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
3

Fesëlto, Klasik Süryanice bir sözcük, karşılığı Taşocağı demek. Eski bir manastır, ne zaman kuruldu, elimde ne yazık ki şu an, verecek bilgim yok.

Bir gelenek, bu sıra için, manastır, günümüzün yüksek okul işlevini görüyor. Burdan mezun olan öğrenci bilge bir tıp doktoru, eczacı, felsefeci, araştırmacı, dilci,... olurdu.

***

Bazı Süryani kaynaklar, Yacqub Burëdco’nun mezun olduktan sonra Fesëlto Manastırı’nda Malfono’luk yaptığını veriyor. Bunu bazıları yaş 28’e diğer birileri de 30’a kadar sürdürmüş, değiniyor.

Burda, çeşitli bölgeden insanı eğitmiş ve etkilemiş. Aralarında Doğu-Batı Süryani, Ermeni, Kürt, Arap,... olmuş.

Politik bilinci nedeniyle, bir tür politik bir hareket oluşturduğu belli olmakta. Hatta bir tür, istihbarat ağı yer almış Fesëlto Manastırı’nda. Bunların pratikteki eylemleri ileride görülüyor.

Bu yüzden de Yacqub’un popularitesi genişleyerek bölgede büyüyor.

***

Qonstantinopolis’e bağlı, bölgedeki yerel istihbarat, Bizans karşıtı bu hareket üzerine sürekli bilgi aktarıyor merkeze ...

Qonstantinopolis planlı bir harekete geçmek zorunda kalıyor.

Bizansın tepesinde kral Jüstinyanus’tur. Kraliçe Teodora’dır. Kraliçenin kökeni Süryani ve Osrohone bölgesinden geliyor.

Yacqub Burëdcono’ya, Qonstantinopolis’e gelmesi için davetiye yolluyor. Onunla görüşmek istiyor.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

4. 4

Jun-11-2020 at 12:05 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
4

“... irreconcilable religious differences had raised up a wall of hatred between Constantinople and her eastern provinces, the separatist tendencies of the Syrians and Copts had been strenghtened, and their willingness to defend the empire finally undermined.” (1)

“... uzlaşılamayan dinsel farklılıklar, Konstantinopolis’le Doğu Eyaletleri arasında, bir nefret duvarı oluşturmuştu. Bu, Süryanilerin ve Kıptilerin ayrılıkçı eğilimlerini güçlendirmiş, imparatorluğu savunma istekleri, nihayetinde zayıflamıştı.”

***

Malkoyo ya da Malkaya sözcüğü, Klasik Süryanice, karşılığı, kral yanlısı. Günümüz değimiyle, rejim yanlısı ya da uzantısı, politik olarak da daha bariz kullanışlısı, 5. Kol olmakta.

Yukarı Mezopotamya’da, bu sıra ihbar, muhbir, işbirlikçi,...olanlara, bu politik terim kullanılıyormuş. Ve yer yer de, bu Malkoye’ler, şiddet kullanılarak, elimine ediliyormuş.

İmparatorluğun bölgedeki istihbarat ağı, böyle zayıflığa itiliyormuş.

Paralel devlet örgütlenmesi doğuyor korkusu, Qonstantinopolis’i sarmış, sivil ve askeri bürokrat, bölgeden ulaşan raporlar üzerinden, durumu mercek altına alıp uzun-uzadıya inceliyor.

Doğal olarak, varılan sonuçlar, yazılı krala sunuluyor. Ve kral, bu yazılı sonuçlar üzerinden, bir buyruk vermesi bekleniyor. Devletin erkanı, kraldan alacağı emirle, daha sonra, operasyon hazırlığını devreye sokacak.

Tam burda, her zamanki gibi, Kraliçe Teodora araya giriyor. Ve konuyu ele alan, diplomatik bir plan sunuyor.

Plan gereği, lider tanımlanan kişi, özel bir davetle, Qonstantinopolis’e davet edilecek, ağırlanacak, daha sonra Qonstantinopolis’de, işi halledilecek.

Plan bu!

Davetiye, Kraliçe Teodora tarafından, özel bir kurye ile, Fesëlto Manastırı’na ulaştırılıyor.

Yacqub Burëdcono davetiyeyi karşılıyor. Ve ardından günlerce oturuyor, enine-boyuna davetiyenin ne anlama geldiği üzerine, kafasını yoruyor. Vardığı sonuçlar, onu tam tatmin etmiyor, konuyu yakın arkadaşlarıyla, paylaşıp tartışıyor. Düşüncelerini alıyor.

1- George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Oxford, 1968, p. 110 (trans. Joan Hussey).

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

5. 5

Jun-11-2020 at 12:06 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
5

Fesëlto Manastırı, uzun bir süreden beri köktendinci Süryani Afrem’ın ürünlerini eğitimin dışında tutuyor oluşu nedeniyle...

Bir sürü Doğu-Batı Süryani aydın, filozof, düşünürün başına gelenleri Yacqub Burdëcono çok iyi biliyormuş.

Bunlardan, Bardayşan’ı yakından tanıyor, Klasik Süryanice’ye olan katkılarını ürünlerinden tanıyor. Bunlar Fesëlto’da ders olarak alınıyordu. Hele Bardayşan’ın Hunların istilaları ve Roma’nın Osrohone’ye saldırıları sırasında, kaleme aldığı yurt savunması şiirlerini, bestelerini bilen ve öğreten biriydi.

Šamišatlı Luqiyanos’un felsefik, tarih ve Yunan filozoflarına yönelik hiciv ürünlerini yine yakından biliyor. Ţiţyanos’un Atina’da parlamento’ya seçilişini çok iyi bilen biri.

Özellikle Filozof Nasţur’un bir komplo sonucu sürülüşünü tanıyor. Kipti Kilisesinin Patriği Qurillos’un çevirdiği dümenleri yine bilen biri.

Kısacası öncüllerinin geçmişçesinden ders almış biri. Yacqub Burëdcono’nun politik kişiliği bu düzeyde.

***

Qonstantinopolis’e gitme kararını bir kaç arkadaşı ile birlikte alıyor. Bu konu ile ilgili kendi planını yapıyor. Onu defalarca gözden geçiriyor. Arkadaşlarıyla, ters olma olasılıklarını, sürekli tartışıyor.

Bu yolda bir dönüşün olmaması halinde, yerini kimin alacağını tartışıyor ve ortak düşün sonucu, Fesëlto’da devri teslimini yapıyor. Konu ile ilgili, Yukarı Mezopotamya’daki diğer manastırlara, özel kuryelerle olanı aktarıyor.

Ve Yacqub Burëdcono, bir grup arkadaşıyla birlikte, Qonstantinopolis’in yolunu tutuyor.

Hazırlattığı düşünce planı başarılı geçse, orda staj yapacak!

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

6. 6

Jun-11-2020 at 12:07 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
6

Yacqub Burdëcono, ayrılmadan önce, arkadaşlarına Malkoyelere yönelik politik, stratejik,... bazı anahatları, yazılı sunuyor.

Manifesto gibi!

Başında, “... bunlara aman yok!”

Sonunda da “... bu yolda düşenlerimize, gözyaşı dökmek yok!”

Politik disiplin!

Qonstantinopolis’e bir grup arkadaşıyla birlikte yol alır.

***

Bizans devleti bölgeye asker indiriyor. Ve yerel halktan para-militer gruplar oluşturuyor. Silahlı eylemler her yanda kızışarak baş alıp gidiyor.

Bizans devleti bunları din kılıfı üzerinden propoganda ediyor. Muhalifler bunu doğal olarak yutmuyor. Ve savaş bir iç savaş şeklini git-gide alıyor bölge halkı arasında.

Ve yazınsal dünyaya da Malkoye-Yacquboye, Yacquboye-Marunoye, Yacquboye-Nasţёrnoye,... diye geçiyor resmi kalemşörler eliyle.

Bu dönem ve sonraki dönemlerin baskısından kalma sözcükler, deyimler,... hala halk arasında diğer istilacı askerler için de bugün bile kullanıla geliyor. Örneğin “... kaṯёn ar rëmoye!” Kürtçe’de de aynen “... rumi hatën!” kullanımda.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

7. 7

Jun-11-2020 at 12:07 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
7

Yacqub Burëdcono, arkadaşları ile birlikte uzun bir yolculuktan sonra, Qonstantinopolis’e ulaşıyor.

Doğal olarak, Kraliçe Teodora’ya ulaşma, uzun vakit alıyor...

Burda ilk işlem olarak, yüksek okul ve ona gerekli olacaklar için başvuru araştırısına yönelme ilk amaç oldu grup için, oraya giden ya da gidecek yol yine uzun bir zaman alıyor.

Sonunda kayıt işlemleri, başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunu gösteren belge de artık elde. Bu belge üzerinden Qonstantinopolis’te oturma, çalışma, özgürce hareket etme yasal oluyor.

Gerekli tüm işlemler, oluruna sokulduktan sonra, Kraliçe Teodora ile buluşmanın iletişimine geçiliyor.

Ve yanıt, “... hemen gelin!” yazılı alınıyor.

Yacqub ve arkadaşları, doğal olarak çok heyecanlı, “... bizi nasıl karşılar?” tartışmasını aralarında yapa dururlar.

Yacqub’un önerisi “... arkadaşlar!” der ve devam eder “... bence, grubun tümü, katılması gereksiz! En çok ... bence ben ve yanımda bir arkadaş daha, bu davetiyeye katılmalı... ne olur? Ne olmaz? Bari bizden bir bölüm kalsa, gerekenler devam ettirilir, daha iyi olur.”

Düşünce ‘kabul’ görür.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

8. 8

Jun-11-2020 at 12:08 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
8

Teodora için kısa bir geçmişçe...

Döneminin bir yazarı olan Prokopios, Yunanca “Gizli Tarih” adı ile bir kitap kaleme alıyor. Kitap’ta Doğu Roma ya da daha sonra Bizans adı ile anılan imparatorluğun gerileyiş ve çöküşünü ele alıyor.

Yazar bu çalşmasında Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünün başnedenini Kraliçe Teodora’ya yüklüyor. Ve onun yaşamöyküsünü, bir film şeridi gibi uzunca anlatıyor kendi çalışmasında.

Bu sıra Raqqa’nın adı Yunanca Kallinikos’tur. Teodora burda dünyaya geliyor. Kent Osrohone’ye bağlı.

Teodora dünyaya geldiğinde, anne ve babasının ikinci kız çocuğu olarak geliyor. Ondan büyük kızkardeşinin adı Qomito’dur. Daha sonra üçüncü kızkardeş dünyaya geliyor, adı da Anastasiya olmuş.

Baba, bu ailesi ile Qonstantinopolis’te, bir sirkte çalışıyormuş. Sirkin ayısına bekçi imiş. Baba hastalık nedeniyle bu dünyadan ayrılıyor. Anne dul kalıyor. Sirkte çalışan bir başka ayı bekçisi ile yaşamını birleştiriyor. En küçük kız bu sıra 7 yaşındadır.

Anne en büyük iki kızını sahneye çıkartmaya alıştırıyor. Zamanla Teodora eğlence dünyasına yavaş-yavaş dalıyor. Eğlenceye düşkün bir tipe dönüşüyor ve bu dünyadan ayrılmadan yoluna devam ediyor. Nerde sabah orda akşam ve tersi...

Uzun bir süre bu dünyada aşk yaşamı sürdürüyor. İpliği pazara ‘ordu yastığı’ olarak her yanda ün salıyor. Ona Kral Jüstinyanus aşık oluyor. Önce onun metresi daha sonra karısı oluyor.

Ve bu şekilde ileride adım adım imparatorluğun iktidarını eline geçiriyor.

Prokopios’un anlattığına göre, Teodora’sız, herhangi bir görevli, yüksek bir göreve getirilse, yaşamı, onur kırıcı bir sonla, bitiyormuş.

Teodora üzerine daha çok bilgi edinmek istiyenlere, aşağıda birkaç çalışmanın adını sunuyorum ...

P. Maraval, Histoire Secrète, 1990.
H.G. Beck, Kaiserin Theodora und Prokop, 1986.
A. Cameron, Procopius and the Sixth Century, 1985.
R. Browning, Justinian and Theodora, 1987.
J.A.S., The age of Justinian. The circumstances of imperial Power, 1996.
G. Greatrex, The dates of Procopius’, works, Byzantine and Modern Greek Studies, 18, 1994, pp. 101-114.
C. Pazdernik, Our most Pious Consort Given us by God: Dissident reactions to the partnership of Justinian and Theodora, AD 525-548, Classical Antiquity, 13, 1994, pp. 256-281.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

9. 9

Jun-11-2020 at 12:11 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
9

Yacqub Burëdcono, gruptan bir arkadaşıyla Kraliçe Teodora’ya gider. Yanına Qonstantinopolis’teki üniversiteye yaptırdığı kayıt işleminin belgesini bulunduruyor. Aynı şekilde arkadaşı da. Bu sıra, bunun anlamı, kentte yasal varız, olmakta. Üniversitenin bu belgesi, her yanda saygınlıkla karşılanır.

Kraliyet Sarayının giriş bölümünde, kimlik ve tanıtma işlemleri yapıldıktan sonra, 1-2 sorumlunun eşliğinde, Yacqub Burëdcono arkadaşıyla birlikte, Kraliçe Teodora’nın bulunduğu yere giderler.

Kraliçe odasında konuklarını bekliyordu. Onları çok sıcak karşılıyor ve hemen durumlarını öğrenmek istiyor. Kraliçenin yanında, hem soru ve hem de alınan yanıtları kaleme alan katipleri varmış. İletişim genelde Yunanca, bazen de Urfa’nın kendi dili ile olmuş.

Görüşme kısa olur. Katipler, Yacqub Burëdcono’dan kaldıkları yerlerin adresini ve hangi üniversite de kayıtlı olduklarının notlarını alırlar.

Ve vedalaşma ve ayrılış olur.

***

Yacqub Burëdcono, dönemin dünya politikası ile ilgilenmekten yana, bu yüzden dönemin Siyasal-bilimine üniversitede başlıyor arkadaşlarıyla birlikte.

Alacağı dersler arasında dil, felsefe, tarih, coğrafya, askeri-bilim, büyük imparatorluklar,... gibi derslerin yanı sıra teorik ve pratik eylemlere, konferanslara, seminerlere de katılacak.

Burada tam 15 yıl kalacak.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

10. 10

Jun-11-2020 at 12:12 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
10

İsa’nın felsefesi, doğal olarak önce Osrohone İS 37’de, yani Urfa ve çevresi, daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu, resmi din olarak kabul edildikten sonra, yavaş-yavaş eğitim-öğretim kurumlarına giriyor.

Erken hıristiyanlık döneminde olduğu gibi, daha sonraları da İsa’nın felsefesini yeren-öven bilimci, hükümdar, yönetici,... oldu.

***

Aynen Soğuk Savaş dönemindeki Marks ve Marksizim felsefesinin etkisi örneğinde, üniversite ve akademiler de İsa felsefesi teorik tartışmalarda egemen.

Ve zamanla, İsa felsefesi odaklı çeşitli felsefik akımlar Doğu Roma toprakları üzerinde üremeye başlar. Bunlar doğal olarak yüksek okul ve üniversitelerde önce yer buluyor. Bu düşünleri düşünen, üreten, tartışan bilimciler burda bulunuyor.

Bu üniversitelerden örneğin Antakya Üniversitesi, İÖ ve İS Yunan felsefesi eksenli. İS ünlü filozoflardan Ariyus, Diyodoros, Teodors, Nastur,... burda hem eğitimini alıyor ve hem de eğitim veriyor.

Urfa, Qen-Nëšrin, Nsibin,... üniversitelerinde de Yunan felsefesi var.

Doğal olarak, burda tartışılan, araştırılan teoriler yazıya dökülüyor. Yazıya dökülmüş bu ürünler, bilim üreten diğer yüksek okullara ulaşır. Tartışmalara yeni katkı ekliyor.

Ve bilindik ... İsa’nın doğası ile ilgili, tek doğacılık, çift doğacılık, monofizitlik, diyofizitlik, Nasturilik, Yakubilik,... gibi ideolojik kavramlar ortaya geliyor ve bunlar gelişerek politik propoganda malzemesi olarak, dünya politikasında örgütlenme formuna daha sonraları bürünüyor.

***

Qonstantinopolis bu sıra dünya politikasının merkezi... doğal olarak da bu felsefik-ideolojik politik düşünlerin akımları, grupları, eğilimleri,... üniversite dünyasında örgütlemeleri burda başlıyor.

Bu yüzden de ileride egemenler eliyle, politik Sinodlar oluşuyor. İznik, Efes, Qonsatntinopolis,... en çok ünlenenleri. Burda politik kalıcı kararlar alınır. Alınan kararlara karşı olan kişi ve gruplar lanet, cezaevi, sürgün, elimine,.. edilir.

Burda en bariz ve tanınmış örnek filozof Nastur’un örneği. Efes 431 Sinodu’nda felsefik düşünceleri nedeniyle aforoz ediliyor ve 19 yıllık bir sürgünle yaşamına son veriliyor. Burda Kıpti Kilisesi ve tepesindeki Patrik Qurillos’un rolü belirleyici oluyor.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

11. 11

Jun-11-2020 at 12:13 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
11

Yacqub Burëdcono ve arkadaşları, bilim dünyasında, yeni bilginin yanı sıra yeni bilimci ile de tanışıyorlar.

Vakit ilerledikçe, Burëdcono, aynen diğer bilimciler gibi, çeşitli politik eylemlerin yanı sıra, üniversite de düzenlenen konferanslara, seminerlere, tartışmalara katılıyor arkadaşları ile birlikte.

Yacqub, Monofizit düşünlü, yani tek doğa yanlısı, bunu saklamadan, teorik ve pratik yaşamında sürdürüyor.

Bu ideolojik baz üzerinden, arkadaşlarıyla birlikte gizli bir örgüt kuruyor. Gizli örgütün politik propogandasını, diplomatik ilişkilerini,... Yacqub bir düzene sokuyor.

Ürettiği bu düzen üzerinden, diğer halklar arasında ideolojik dünyasını paylaşan Kıpti, Ermeni, Frigyalı, İsawriyalı,... bilimcilerle gizli toplantılar yapıyor. Bu toplantılar sonucunda ortak konferanslar, seminerler, eylemler,... ürüyor zamanla.

Yacqub’un arkadaşları ile birlikte kurduğu gizli örgüt, adını, sesini duyurmak amacıyla muhalif dünyasında bildirge, deklerasyon vb yayınlıyor.

Mor Mixayel Rabo, kendi Vakayınamesi’nde (1) bunlardan bir bölümünü bize aktarıyor.

Yacqub’un arkadaşlarıyla birlikte kurduğu gizli örgüt, anayurt örgütlenmesi ile iletişim sağlıyor. Bu iletişimle, anayurttaki gizli örgütlenme, klasik örgütlenme yapısından daha çağdaş bir yapılanmanın formuna giriyor.

Burda üretilen yazılı Klasik Süryanice ajitasyon ve propganda ürünlerinin rolü büyük oluyor.

1- J.-B. Chabot, Michel le Syrien, Chronique, t. I-IV, Paris, 1899-1910.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

12. 12

Jun-11-2020 at 12:14 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
12

Süryani kökenli Kraliçe Teodora, Qonstantinopolis’te egemen politik iktidarı ayakta tutan mekanizma, elinde bulunduruyor. Onun özel bir istihbaratı, işkence yerleri ve işkencecileri var.

Rejime, devlete, yönetime,... muhalif olanları izlemeye alıyor. Onları, görüş ve görev dünyalarına göre fişletiyor. Geçmişleriyle ilgili detaylı raporlar yazdırıyor. Yürüdüğü politik çizginin yolu üzerinde engel bulduklarını gizli pusu, tuzak ve planlarla elimine ettiriyor.

Yararlanabileceği kişileri de, çeşitli şantaj yöntemleriyle kendi planlarına, bir süreliğine eli altında tutup kullanıyor. Görevleri sona erdikten sonra, bunları da ortadan kaldırıyor.

***

Kraliçenin özel istihbaratı, üniversitedeki öğrencileri, bilimcileri, düşünürleri,... sürekli izliyor. Yayınladıkları ürünleri topluyor, incelemeye alıyor. Tehlikeli bulunanların sahipleri, imzacıları,... gecenin geç saatlerinde, evlerinden alınıyor. Cezaevlerine tıkılıyor. Yaşamları burda söndürülüyor.

***

Yacqub Burëdcono ve arkadaşlarının kurduğu gizli örgüt böyle yıllar sonra ifşa oluyor. Ve ard arda tutuklamalar yapılıyor.

Yacqub Burëdcono tutuklanıyor. Klasik kaynaklar 5-10 yıl arasında içerde kaldığını veriyor. Bu süre içerisinde, tutukluluk koşullarının verdiği olanaklar üzerinden, örgütün zarar gören taraflarını düzeltmeye yöneldi. Anayurtla kopan ilişkileri yeniden bir düzene sokuyor.

Onun politik tutukluğunu dünyaya duyuran Klasik Süryanice bir “Bildirge” kaleme alınıyor. İmzalıyanlar arasında Kürt kilise ve manastırlarından ruhbanlar yer alıyor.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

13. 13

Jun-11-2020 at 12:29 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
13

Yacqub Burëdcono’nun arkadaşları ile birlikte tutuklu olduklarını “Dünya Kamuoyuna” tanıtan Bildirge’nin ... bu sıra tanıtılma koşulu, iletişimi, ulaşımı, dağıtımı, yayını gibi olanakların,... ne tür olduğu konusunda, ne yazık ki bilgi veremiyorum.

Bu Bildirge, Qonstantinopolis’te dağıtımı oldu mu? Yine bilgi veremiyorum. Bu sadece kilise ve manastırlarda mı dağıtıldı? Halk arasında, yerel ya da genel bir bazda, dağıtı mı oldu mu? Bir şeyler, şu an söylemem çok zor!..

***

Bu Bildirge, ilk önce İngiltere’de ünlü doğubilimci William Wright tarafından diğer bir çok Klasik Süryanice elyazma ürünle birlikte 1871’de yayınlanıyor. Bunlara archive.org adlı sitede, ulaşma olanağı var. Aşağıdaki dipnotta da hangi sayfalar olduğu veriliyor.

Bu önemli tarihi elyazma ürünü 1897’de, diğer bir ünlü doğubilimci olan Belçikalı Theodor Joseph Lamy, onu Fransızca’ya çevirerek yayınlıyor. Bu çalışmaya da net üzerinden ulaşma olanağı var.

Aşağıda, yıllık yayınlanan doğubilim dergisinde, bu değerli çalışmanın çevirisi yer alıyor. Lamy, imzacıları sıra ile bu çalışmasında numaralıyarak veriyor.

Aynı çalışma 2019’da Nsibin Yayınevi tarafından Södertälje’de, İsveççe yayınlanan Jakobiter – Vilka är de? Del 1, (Yakubiler – Kim Bunlar, C. 1) adlı kitapta yayınlandı. Bildirge’den ilgili kısa iki bölümü, İsveççe veriyorum. Google translate üzerinden, onu çevirterek, içerikle ilgili bilgi edinilebilir.

Bildirge’nin başlığı “İnan-Bağıtı” ve altında çeşitli kilise ve manastırdan toplam 137 imzacının adı ve sanı var.

Aşağıya imzacılar arasından Kürtleri ilgilendiren bölümleri ele aldım. Diğer imzacılar arasında da daha başkaları olma olanağı olabilir.


TROSBEKÄNNELSE (1)

“... Här framträder ni tappra krigare, redo till en strid sådan som den här, som framför allt kräver hängivenhet. Därför passar detta Apostelns ord mycket väl på er: Ni har fått Herrens ord att höras, inte bara i Makedonien och Akhaya, överallt har man hört talas om er tro på Gud. (1)
Trots att vi befinner oss mycket långt ifrån varandra, omfamnar vi er alla andligen, ni heliga och det gudomliga ordets försvarare.” (...)

“... Som försvar för vår tro har var och en av oss satt sin namnteckning under detta brev för att göra er säkra och förvissade, o heliga pastorer.” (...) (2)

UNDERSKRIFTER (3)

8- Sţefano, präst och abbot i kurdklostret Mor Šalman d qurdoye. Har egenhändigt undertecknat det.
88- Yuẖanun, präst och abbot i klostret i kurdernas Tëllo, (2) Tëllo d Qurdoye. Den gudfruktige prästen och abboten Silwanos från Cawdin har undertecknat för min räkning.
89- Ḫelfay, präst och abbot i det nya klostret Dayro ẖaṯo da Kfar-susyo. Vår diakon Ayyub har undertecknat för min räkning.
90- Sobnino, präst och abbot i kurdernas Beṯ-Mor Eliyo d Qurdoye. Den gudfruktige prästen, abboten och inspektören Mor Sţefano från kurdernas kloster Mor Šalman d qurdoye har undertecknat för min räkning.
92- Eliyo, diakon och abbot i Nuso. Mor Yuẖanun, lärjunge i kurdernas kloster Mor Šalman d Qurdoye, har undertecknat för min räkning.
93- Yuẖanun, präst och abbot i klostret Mor Fawlo d Sekoyo. Den gudfruktige Mor Sţefano, präst, abbot och inspektör i kurdernas kloster Mor Šalman d qurdoye, har undertecknat för min räkning.
95- Manes, präst och abbot i klostret Guboye, som ligger i kurdernas land (Dayro d Guboye d Qurdoye). Har undertecknat egenhändigt.
99- Eliyo, präst och abbot i kurdernas kloster (Dayro d qurdoye). Har undertecknat egenhändigt på grekiska.
112- Sebaţ, diakon och abbot i klostret Mor Yonan i Daroye (Mor Yawnon d Daroye). Mor Yuẖanun, elev i kurdernas kloster Beṯ-Mor Šalman d qurdoye, undertecknade för min räkning.


Kaynaklar ve Notlar

1- Lamy, Th.-J., “Profession de foi, adressée par les abbés des convents de la province d’Arabie à Jacques Baradée”, Ernest Leroux, (yayıncı), Actes du Onzième (Xle) Congrès des Orientalistes, (Elfte Internationella Orientalistkongressen), 1897, Del 4, Paris: Imprimerie Nationle 1898, ss. 117-137.
2- Wright William, Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum, Part 2, London: The British Museum 1871, nr 754 (DCCLIV), ss. 701-715.
3- Ibid., “Egroṯo d eṯcabdaṯ, men riše dayroṯo d Arabiya lwoṯ efisqufe ortodokso...” 41. Replay of the abbats of Arabia to the orthodox bishops...” citerad Wright, Catalogue, Fol. 80-85, ss. 709-714.
4- 1 Thessalonikerbrevet 1:8.
5- Günümüzde Viranşehir.

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Forums Topics  Previous Topic Next Topic


Assyria \ã-'sir-é-ä\ n (1998)   1:  an ancient empire of Ashur   2:  a democratic state in Bet-Nahren, Assyria (northern Iraq, northwestern Iran, southeastern Turkey and eastern Syria.)   3:  a democratic state that fosters the social and political rights to all of its inhabitants irrespective of their religion, race, or gender   4:  a democratic state that believes in the freedom of religion, conscience, language, education and culture in faithfulness to the principles of the United Nations Charter — Atour synonym

Ethnicity, Religion, Language
» Israeli, Jewish, Hebrew
» Assyrian, Christian, Aramaic
» Saudi Arabian, Muslim, Arabic
Assyrian \ã-'sir-é-an\ adj or n (1998)   1:  descendants of the ancient empire of Ashur   2:  the Assyrians, although representing but one single nation as the direct heirs of the ancient Assyrian Empire, are now doctrinally divided, inter sese, into five principle ecclesiastically designated religious sects with their corresponding hierarchies and distinct church governments, namely, Church of the East, Chaldean, Maronite, Syriac Orthodox and Syriac Catholic.  These formal divisions had their origin in the 5th century of the Christian Era.  No one can coherently understand the Assyrians as a whole until he can distinguish that which is religion or church from that which is nation -- a matter which is particularly difficult for the people from the western world to understand; for in the East, by force of circumstances beyond their control, religion has been made, from time immemorial, virtually into a criterion of nationality.   3:  the Assyrians have been referred to as Aramaean, Aramaye, Ashuraya, Ashureen, Ashuri, Ashuroyo, Assyrio-Chaldean, Aturaya, Chaldean, Chaldo, ChaldoAssyrian, ChaldoAssyrio, Jacobite, Kaldany, Kaldu, Kasdu, Malabar, Maronite, Maronaya, Nestorian, Nestornaye, Oromoye, Suraya, Syriac, Syrian, Syriani, Suryoye, Suryoyo and Telkeffee. — Assyrianism verb

Aramaic \ar-é-'máik\ n (1998)   1:  a Semitic language which became the lingua franca of the Middle East during the ancient Assyrian empire.   2:  has been referred to as Neo-Aramaic, Neo-Syriac, Classical Syriac, Syriac, Suryoyo, Swadaya and Turoyo.

Please consider the environment when disposing of this material — read, reuse, recycle. ♻
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service