share

 Home | Library | Religion Information

[Swedish] Jakobiter - Vilka är de? Del I.

by Nikolai N. Seleznyov m. m. | redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

Posted: Wednesday, May 08, 2019 at 01:33 PM UT


Jakobiter | Edited by Jan Beṯ-Şawoce (book front cover)

Jakobiter
by Nikolai N. Seleznyov m. m.
Edited by Jan Beṯ-Şawoce

authorPurchase Information:
Jan Beṯ-Şawoce | bio | writings
betsawoce [ a t ] live.com | Lulu

Book Details

 • ISBN: 9789188328663
 • Copyright: Nsibin
  (Standard Copyright License)
 • Edition: First edition
 • Publisher: Beth-Froso Nsibin
 • Published: April 28, 2019
 • Language: Swedish
 • Pages: 260
 • Binding: Perfect-bound Paperback
 • Interior Ink: Black & white
 • Weight: 0.99 lbs.
 • Dimensions (inches):
  6 wide x 9 tall
 • Product ID: 24080038

Book Description - Förord

I boken Jakobiter – vilka är dem?

Har Jan Beṯ-Şawoce samlat många artiklar och dokument rörande den syrisk-ortodoxa kyrkans historia.

Han har haft god hjälp av medarbetare som har översatt till svenska från flera främmande språk. Den första delen av boken handlar om hur benämningen Jakobiter uppstod. Trots att det aldrig varit kyrkans officiella namn har kyrkan ändå kallats den jakobitiska sedan århundraden tillbaka. Flera artiklar försöker ringa in just vilken av många möjliga Jakob som kan ha inspirerat till namnet.

Ett annat avsnitt tar upp den tidiga spridningen av kyrkan, framförallt var någonstans olika kyrkomän varit aktiva, var de tidigaste klostren fanns och den syrisk kristna litteraturens blomstring under medeltiden.

Den sista delen tar upp de stora inre striderna under 1700-och 1800-talet då delar av församlingen lämnade den ortodoxa kyrkan och övergick till katolicismen.

Allt detta är mycket spännande och som vanligt med Jan Beṯ-Şawoces samlingsvolymer, ger boken mycket nyttiga kunskaper.

authorDavid Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm, Sweden


Book Contents

Innehåll

Förord   7
Cbërto   9

I. Jakobiter och deras ursprung
Yaˁqub och Jakobiter Namnets syriska ursprung
och dess Egyptisk-arabiska tolkningar  13

II. Hierarkin hos monofysiter
Den monofysitiska hierarkin på Yaˁqub Baradays tid (542-578)  24

III. Abbotdeklarationen
TROSBEKÄNNELSE   41

IV. Topografiskt läge
Om Damaskusområdets och H̱awrantraktens topografi och historia   56

V. Klostern i norra Syrien
Nordsyriska kloster i förarabisk tid   77

VI. Yaˁqub Baradeus och Qasyun-klostern
Yacqub Burdëcono   94
Makṯёbonuṯo d Mor Qoriqo Efisqufo d Omid calway qadišo Mor Yacqub   106

VII. Islam och syriska texter
Munkar, manuskript och muslimer:
Syriska textändringar som svar på islams framväxt   109

VIII. Regioner som talar syriska
Regionala språk i romerska riket   117

IX. Syriskans nedgång och slut
Den syriska litteraturens nedgång och slut (900-talet till 1200-talet)   122

X. Turabdins självständiga patriarkat
Inskrifter i eremiten Saint-Yaˁqubs Klostret   138

XI. Kyrkans officiella version om muẖallamiter
Beṯ-Mẖalmayto eller Mẖalmayto   149

XII. Förtryck och despoti av jakobiter
Syrier eller Jakobiter   151

XIII. Självbiografi
Patriark Ignaţiyos Mixayel Jarwes Självbiografi (1736-1800)   160

XIV. Dokument av jesuitfäder
Redogörelse om jesuitfäderna och vad de fått utstå i Mardins fängelser I MESOPOTAMIEN   177

XV. Demografisk bild
Revue du monde catholique   191
Gud och vetenskapen   193

XVI. Relation med Anglikanska kyrkan
Gamla syriska kyrkan i Mesopotamien   194

XVII. Konfidentiell intervju
Samtal vid Biskopssätet i Salisbury   206
Bilaga A: Trosbekännelse   212
Bilaga B: Minnesord i liturgin   214

XVIII. Dagbok av H̱anna Gandur   215

XIX. Identitet och identifikation
Kalifernas arv   233
Ur min dagbok   237

XX. Byar i Turabdin
Några samhällen i Turabdin som exempel på aktuell och historisk betydelse   241

XXI. Steg för dialog
Den syro-katolske Patriarken Mar Musa I Dawud besöker Irak   255
Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service