share

 Home | Library | Religion Information

[Swedish] Jakobiter - Vilka är de? Del II.

by Adolphe d'Avril, Ch. Quénet, David Bundy m. m. | redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

Posted: Tuesday, October 08, 2019 at 03:38 PM UT


Jakobiter - Del II | by Adolphe d'Avril, Ch. Quénet, David Bundy m. m. | Edited by Jan Beṯ-Şawoce (book front cover)

Jakobiter
by Nikolai N. Seleznyov m. m.
Edited by Jan Beṯ-Şawoce

authorPurchase Information:
Jan Beṯ-Şawoce | bio | writings
betsawoce [ a t ] live.com | Lulu

Book Details

 • ISBN: 9789188328663
 • Copyright: Nsibin
  (Standard Copyright License)
 • Edition: First edition
 • Publisher: Nsibin
 • Published: October 7, 2019
 • Language: Swedish
 • Pages: 258
 • Binding: Perfect-bound Paperback
 • Interior Ink: Black & white
 • Weight: 0.98 lbs.
 • Dimensions (inches):
  6 wide x 9 tall
 • Product ID: 24273923

Book Description - Förord

I Jakobiter – vilka är de?

Har Jan Beṯ-Şawoce samlat och översatt en mängd vetenskapliga artiklar som rör uppkomsten och utvecklingen av den syrisk ortodoxa kyrkans teologi och intellektuella liv. Dessa skrevs ursprungligen på franska eller engelska och föreliggande bok kan tjäna som ett referensverk för alla som är intresserade av kyrkans tidiga historia.

Här finns mycket information om de ledande inom de teologiska skolorna i Antiokia, Edessa och Nsibin. Särskild uppmärksamhet ägnas uppkomsten av splittringen mellan de orientaliska kyrkorna och den grekiska ortodoxin.

Två kapitel tar upp relationen med Islam. Uppenbarligen kände Moẖammed till kristendom huvudsakligen i dess ”jakobitiska” form.

Andra kapitel behandlar de konflikter som uppstod i samband med konverteringar till katolicism och etableringen under 1800-talet av en syrisk katolsk kyrklig organisation.

Liksom alla böcker redigerade av Jan ryms mycket okänd eller glömd kunskap om religiösa rörelser i norra Mesopotamien.

Jag rekommenderar boken varmt.

authorDavid Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm, Sweden - September 2019


Book Contents

Innehåll

Förord 7

Cbërto 9

I. Yaˁqub Baradeus
Yaˁqub Baradeus (ca. 500-578) 15

II. Öst-väst syriska skolor
De stora öst-väst syriska skolorna
från 300-talet till 1100-talet 55

III. Den intellektuella rörelsen
Öst-väst Syriska skolorna
och den intellektuella rörelsen 77

IV. Schismernas historia
De orientaliska schismernas historia 91

V. Syrisk kristenhet och islam
Islams skuld till monofysitisk syrisk kristenhet 99

VI. Monofysiter och arabiska invasionerna
Det monofysitiska svaret
på de arabiska invasionerna 125

VII. Bar-Penqayes Riš-mëlle
Norra Mesopotamien i slutet av 600-talet 135

VIII. Komnenernas politik
Övertala eller tvinga:
komnenernas religiösa politik mot
armenierna och de jakobitiska syrierna 155

IX. Mission i Orienten
Ett missionsuppdrag i Orienten
på 1500-talet 171

X. Patriark Mgr Anţun Samẖiri
De syriska katolikerna och deras patriark
M
gr Anţun Samẖiri (1801, 1853-1864) 185

XI. Dominikaner i Mosul
Missionen i Mosul 203

XII. Resa i övre Mesopotamien
Resan från Mosul till Urfa 211

XIII. Doktorsavhandling om Orienten
Orientfrågan 225

XIV. En syro-jakobitisk författare
KORT SJÄLVBIOGRAFI 229

XV. Det moderna språket Şurayt
Skriftspråket Ţuroyo 249

XVI. Handskrivna texter på Şurayt
De nyarameiska handskrifterna
i Berlins kungliga bibliotek 257
Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service