share

 Home | Library | Religion Information

[Swedish] Jakobiter - Vilka är de? Del III.

redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

Posted: Tuesday, May 19, 2020 at 08:54 PM UT


Jakobiter - Del III | Edited by Jan Beṯ-Şawoce (book front cover)

Jakobiter
Edited by Jan Beṯ-Şawoce

authorPurchase Information:
Jan Beṯ-Şawoce | bio | writings
betsawoce [ a t ] live.com | Lulu

Book Details

  • To be posted

Book Description - Förord

Den här boken är den tredje i Jan Beṯ-Şawoces serie ”Jakobiter – vilka är de?”

Liksom de tidigare volymerna innehåller den översättningar av vetenskapliga studier, rapporter från missionärer och diplomater samt olika samtida vittnen till historiska handlingar.

Här finner den uppmärksamme läsaren en mycket blandad samling texter.

En del handlar om den syrisk ortodoxa kyrkans ursprung och intellektuell blomstring under tidig medeltid, om strider mellan olika grupperingar inom kyrkan, samt förföljelserna under den turkiska republikens tid och myndigheters rapporter kring överföringar av assyrier från Libanon till Sverige under 1970-talet.

authorDavid Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm, Sweden - May 2020


Book Contents

Innehåll
Förord
9
Cbërto 11

I. Yaˁqub Burdëˁono, bakgrund
Jacobus eller Yaˁqub Baradeus 15

II. Syro-jakobitiska munkar
De religiösa och militära munkordnarnas historia 25
Den jakobitiska kyrkan 30

III. En syro-jakobit som ideolog och strateg
Diyonosiyos Bar-Şalibis verk i Mingana-samlingen av syriska och arabiska manuskript, med särskild tonvikt på hans polemiska avhandling ”Against the Muslims” 31

IV. Qurˁanen på klassisk syriska
En gammal översättning  av Qurˁanen till syriska med nya verser och varianter 45

V. Syro-jakobiternas invandring på 900-talet
Etniska och religiösa minoriteter i den Bysantinska Orienten i slutet av 900-talet och på 1000-talet Den Syriska Invandringen 65

VI. Timurs fälttåg i norra Mesopotamien
De klassisk syriska källor om Tamerlan 107
Dikt 116
Dikt 122

VII. Den syro-jakobitiska kyrkans ideologisk-politiska kamp
Art. XX –
Fler anteckningar om Kindis avbön 127
Deklaration 130

VIII. Spanska missionärer i Amida
MESOPOTAMIEN – de spanska missionärerna i Diarbekir 137

IX. Blodiga scener i Mosul
Katolikerna fråntas två kyrkor oroligheter och blodiga scener
i Mosul 149
Klostret Šarfe 154

X. Amerikanskt missionbesök i Mesopotamien
Mosul Mr Marsh besöker Mardin 157
Mosul Brev från mr Marsh 166
Mor Gabriyel-klostret 168
Missionen till östra Turkiet Diyarbekir 174
Biskop Gorgis offerdöd i Azax 1847 179

XI. Tiden efter Sayfo – bosättning och återhämtning
Mellan Tigris och Eufrat och längs Xaburs stränder 181
b ţaybuṯe Iğnaţiyos Alyas tliṯoyo faţëryarxo d kurësyo šliẖoyo d Anţiyuxya d suryoye 184

XII. Syro-jakobitiska kyrkan och dess problem i diasporan
Den syriska kyrkan - Igår och idag 185

XIII. Syro-jakobiter i Sverige
FN:s flyktingkommissariat, UNHCR 195
Information
som Kyrkornas världsråd skickat om en grupp assyriska flyktingar
i Libanon 197
FN:s flyktingkommissariat, UNHCR 198
Preliminär rapport betr. uttagning av flyktingar
i Beirut under tiden 199
Rapport Angående Assyrier
i Alvesta 202
Stockholm Mr Byråchef Skogh 205
Information  om assyriska flyktingar 206
I Sverige
finns assyrier av såväl
nestoriansk som jakobitisk (monofysitisk)
trosbekännelse 208
Rapport från resa till Beirut 211

XIV. Dokument ur angivaren Afram Sabris arkiv
Antiokias och övriga Österns
Patriark Ignatius Yaˁqub III 227
Underrättelse rapport 
på arabiska, lämnad 233
Till vårt ädla syriska folk
– En broderlig syrisk hälsning 235

XV. Turkiska statens förföljelser i Turabdin
Promemoria 237

XVI. Den syro-jakobitiska familjen Bë-Čëqqe
Ljus över det förflutna
– ur familjen Ḫanna Sërre Čëqqes arkiv 251
Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service