Assyrian Forums
 Home  |  Ads  |  Partners  |  Sponsors  |  Contact  |  FAQs  |  About  
 
   Holocaust  |  History  |  Library  |  People  |  TV-Radio  |  Forums  |  Community  |  Directory
  
   General  |  Activism  |  Arts  |  Education  |  Family  |  Financial  |  Government  |  Health  |  History  |  News  |  Religion  |  Science  |  Sports
   Greetings · Shläma · Bärev Dzez · Säludos · Grüße · Shälom · Χαιρετισμοί · Приветствия · 问候 · Bonjour · 挨拶 · تبریکات  · Selamlar · अभिवादन · Groete · التّحيّات

(Swedish) Jakobiter

    Previous Topic Next Topic
Home Forums Religion Topic #113
Help Print Share

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 376
Member Feedback

(Swedish) Jakobiter

May-08-2019 at 10:05 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

Last edited on Jun-01-2019 at 08:14 AM (UTC 3 Nineveh, Assyria)
 
(Swedish) Jakobiter

by Nikolai N. Seleznyov m. m.

redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

I boken Jakobiter – vilka är dem? Har Jan Beṯ-Şawoce samlat många artiklar och dokument rörande den syrisk-ortodoxa kyrkans historia.

Han har haft god hjälp av medarbetare som har översatt till svenska från flera främmande språk. Den första delen av boken handlar om hur benämningen Jakobiter uppstod. Trots att det aldrig varit kyrkans officiella namn har kyrkan ändå kallats den jakobitiska sedan århundraden tillbaka. Flera artiklar försöker ringa in just vilken av många möjliga Jakob som kan ha inspirerat till namnet.

Ett annat avsnitt tar upp den tidiga spridningen av kyrkan, framförallt var någonstans olika kyrkomän varit aktiva, var de tidigaste klostren fanns och den syrisk kristna litteraturens blomstring under medeltiden.

Den sista delen tar upp de stora inre striderna under 1700-och 1800-talet då delar av församlingen lämnade den ortodoxa kyrkan och övergick till katolicismen.

Allt detta är mycket spännande och som vanligt med Jan Beṯ-Şawoces samlingsvolymer, ger boken mycket nyttiga kunskaper.

David Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm, Sweden

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

 
Forums Topics  Previous Topic Next Topic

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 376
Member Feedback

1. (Swedish) Jakobiter - Vilka är de? Del II

Oct-09-2019 at 00:10 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
(Swedish) Jakobiter - Vilka är de? Del II.
by Adolphe d'Avril, Ch. Quénet, David Bundy m. m.
redaktor: Jan Beṯ-Şawoce

I Jakobiter – vilka är de?

Har Jan Beṯ-Şawoce samlat och översatt en mängd vetenskapliga artiklar som rör uppkomsten och utvecklingen av den syrisk ortodoxa kyrkans teologi och intellektuella liv. Dessa skrevs ursprungligen på franska eller engelska och föreliggande bok kan tjäna som ett referensverk för alla som är intresserade av kyrkans tidiga historia.

Här finns mycket information om de ledande inom de teologiska skolorna i Antiokia, Edessa och Nsibin. Särskild uppmärksamhet ägnas uppkomsten av splittringen mellan de orientaliska kyrkorna och den grekiska ortodoxin.

Två kapitel tar upp relationen med Islam. Uppenbarligen kände Moẖammed till kristendom huvudsakligen i dess ”jakobitiska” form.

Andra kapitel behandlar de konflikter som uppstod i samband med konverteringar till katolicism och etableringen under 1800-talet av en syrisk katolsk kyrklig organisation.

Liksom alla böcker redigerade av Jan ryms mycket okänd eller glömd kunskap om religiösa rörelser i norra Mesopotamien.

Jag rekommenderar boken varmt.

David Gaunt
Professor emeritus i historia vid Södertörns högskola
Stockholm, Sweden - September 2019

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Forums Topics  Previous Topic Next Topic


Assyria \ã-'sir-é-ä\ n (1998)   1:  an ancient empire of Ashur   2:  a democratic state in Bet-Nahren, Assyria (northern Iraq, northwestern Iran, southeastern Turkey and eastern Syria.)   3:  a democratic state that fosters the social and political rights to all of its inhabitants irrespective of their religion, race, or gender   4:  a democratic state that believes in the freedom of religion, conscience, language, education and culture in faithfulness to the principles of the United Nations Charter — Atour synonym

Ethnicity, Religion, Language
» Israeli, Jewish, Hebrew
» Assyrian, Christian, Aramaic
» Saudi Arabian, Muslim, Arabic
Assyrian \ã-'sir-é-an\ adj or n (1998)   1:  descendants of the ancient empire of Ashur   2:  the Assyrians, although representing but one single nation as the direct heirs of the ancient Assyrian Empire, are now doctrinally divided, inter sese, into five principle ecclesiastically designated religious sects with their corresponding hierarchies and distinct church governments, namely, Church of the East, Chaldean, Maronite, Syriac Orthodox and Syriac Catholic.  These formal divisions had their origin in the 5th century of the Christian Era.  No one can coherently understand the Assyrians as a whole until he can distinguish that which is religion or church from that which is nation -- a matter which is particularly difficult for the people from the western world to understand; for in the East, by force of circumstances beyond their control, religion has been made, from time immemorial, virtually into a criterion of nationality.   3:  the Assyrians have been referred to as Aramaean, Aramaye, Ashuraya, Ashureen, Ashuri, Ashuroyo, Assyrio-Chaldean, Aturaya, Chaldean, Chaldo, ChaldoAssyrian, ChaldoAssyrio, Jacobite, Kaldany, Kaldu, Kasdu, Malabar, Maronite, Maronaya, Nestorian, Nestornaye, Oromoye, Suraya, Syriac, Syrian, Syriani, Suryoye, Suryoyo and Telkeffee. — Assyrianism verb

Aramaic \ar-é-'máik\ n (1998)   1:  a Semitic language which became the lingua franca of the Middle East during the ancient Assyrian empire.   2:  has been referred to as Neo-Aramaic, Neo-Syriac, Classical Syriac, Syriac, Suryoyo, Swadaya and Turoyo.

Please consider the environment when disposing of this material — read, reuse, recycle. ♻
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service