share Home | Education

Beṯ-Froso & Beṯ-Prasa - Nsibin - Publication List

by Beṯ-Froso & Beṯ-Prasa - Publishing house of Nsibin. (Sweden)

Posted: Thursday, September 15, 2011 at 07:59 PM UT | Updated: May 08, 2019.


[Swedish] Högskolorna í övre Mesopotamíen: Del I - Edessa, Nsibin och Qartëmin | Edited by Jan Beṯ-Şawoce

Latest publication 

Contents

Jan Bet SawoceFor more information, please contact:
Jan Beṯ-Şawoce
betsawoce [ a t ] live.com

Latest writings: Jan Beṯ-Şawoce

lišono tërki (Turkish)

 1. Tarih-Coǧrafyamızla, Dil ve Kültürümüzle, Bizler Asurlularız, Malfono Yuẖanun Qašišo, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1990, s. 35.
 2. Günümüze Kadar Hiçbir Yanı İle Bilinmeyen Asur Halk Katliamları, 1915-18, Dr. Gabriele Yonan, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1990, s. 55
 3. Ţuroyo Dili İçin Nasıl Bir Yazı Dili Olmalı? Prof. Jussi Aro, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1990, s. 54
 4. Asur, Süryani, Kildani, Arami,... Adlandırmaları Üzerine, Lektör Bertil Nelhans, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1990, s. 85
 5. Ünlü Asurlar (Kildaniler, Süryaniler)´dan Seçmeler I, hazırlayan ve çeviren Jan Beṯ-Şawoce, 1990, s. 61
 6. Süryaniler´in Acı Sonu, Patriyark Mar Ešay «amcun, çeviri Şükran Yurdagül, 1988, s. 94
 7. Lübnan´da, İsveç´te ve Avustralya´da Mezopotamyalı Sıǧınmacılar, çeviren Jan Beṯ-Şawoce, 1992, s. 65
 8. Dünden Bugüne İstanbul Süryanileri, Tuma bar-Şawme, 1991, s. 26
 9. İngiliz Hükümeti Tarafından Çiǧnenen Asur Ulusal Hakları, Mnašši S. Amira, çeviren Jan Beṯ-Şawoce, 1991, s. 36
 10. Küçük Müttefikimiz, Rev. W.A. Wigram, çeviri Yaşar Günenç, 1991, s. 34
 11. İran´da Asurlular: Bir ”Milletin” Yeniden Bir Araya Gelişi, 1906-14, Eden Naby, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1991, s. 54
 12. Mgalta d Atra, Rusya´da yayınlanan Asur dergisi, No. 1, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1991, s. 30
 13. Asurlar´ın Tarihi ve Kültürü Üzerine, Prof. K.P. Matiyev Bar-Mattay, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1991, s. 45
 14. Türkiye Mezopotamyası´nda Kerboran Zulmü, çeviri Jan Beṯ-Şawoce, 1991, s. 41
 15. Asurlar ve Misyonerler, David Barsom Perley, çeviri Şükran Yurdagül, 1992, s. 64
 16. ADH-Asur Demokratik Hareketi Politik Pogramı, ZAWCA-ZAWCO, çeviri Hafize Topuzoǧlu, 1992, s. 25
 17. Avrupa´da Süryaniler (İsviçre), Tuma Bar-Şawme, 1992, s. 32
 18. Asurlar´ın Yerleşimi, MC cenevre 1935, Hafize Topuzoǧlu, 1992, s. 32
 19. Yawno ˘ëwërto (Beyaz Güvercin) Şiirler, Türkçe-Yeni Batı Süryanice, ˘ubo Bar-Şawme, 1992, s. 62
 20. Yeni Batı Süryanice-Türkçe Dilbilgisi, Doǧubilimci D.J. Parisot, çeviri Anonim, 1992, s. 48
 21. MDP-Mezopotamya Demokrat Partisi´nin Önemli Politik Belgeleri, Murat Kara, 1993, s. 29
 22. Süryani-Kildani 2, Gabar Çiyan, 1993, s. 42
 23. Süryani-Kildani 3, Gabar Çiyan, 1993, s. 58
 24. Türkiye Mezopotamyası´nda Mardin, Piskopos Sẖaq Armal≈o, çeviri Turan Karataş, 1993, s. 39
 25. Doǧu Asur Kilise Gelenekleri, Patrik Mar «amcun´un Katli, Surma d Bayt Mar «amcun, çeviri Meral Barış, 1993, s. 126
 26. Süryani-Kildani 4, Gabar Çiyan, 1993, s. 49
 27. Yeni Doǧu-Batı Süryanice-Türkçe Dilbilgisi, Doǧubilimci DJ Parisot, çeviri Anonim, Yeni Doǧu Süryanice Kuroš Hërmëz Nazlu, 1993, s. 96
 28. Nasturiler Ya da Kayıp Boylar, Dr. Ashel Grant, çeviri Meral Barış, 1994, s. 123
 29. Doǧu ve Batı Süryanileri´nin Altın Çaǧları, Vikont Filip de Ţërazi, çeviri Murat Kara, 1994, s. 79
 30. Avrupa´da Süryaniler II (Almanya), Tuma Bar-Şawme, 1994, s. 38
 31. Kürt Milliyetçiliǧi ve Ulusal İnkarcılık, hazırlayan ve çeviren Jan Beṯ-Şawoce, 1994, s. 49
 32. Mezopotamya´da İlk Doǧu ve Batı Süryani Kiliseleri: Yakubi, Nasturi, Maruni, Prof. A.S. Atiya, çeviri Meral Barış, 1995, s. 118
 33. Turabdin Tarihi, Mor İǧna≈iyos I. Afrem Barşawmo, Vahap Kelat, 1996, s. 61
 34. Asurlar - Modern Çaǧda Asur Ulusal Sorunu, Prof. KP matiyev (Bar-Mattay), çeviri Murat Kara, 1996, s. 77
 35. Ünlü Asurlar´dan (Kildaniler´den, Süryaniler´den) Seçmeler II, Kuroš Hërmëz Nazlu, 1996, s. 66
 36. Süryani Kadim Kilisesi´nde Reform Sorunları Üzerine, Yuẖanun Bar-Yacqub Cabdalke, çeviri Vahap Kelat, 1996, s. 53
 37. İran´da Sabiler Ya da Mandiler Üzerine, Kuroš Hermëz Nazlu, 1998, s. 90
 38. Arbil / Erbil Vakayinamesi, Alfons Mingana, çeviri Erol Sever, 1998, s. 213
 39. Türkler´in Katlettiǧi 1915 Asur-Kildaniler ve Ermeniler, Jozef Nacim, çeviri Rıfat Öztürk, 1999, s. 225
 40. 1915 Van Soykırımı, çeviri Edip İhsan Polat, 1998, s. 189

Bëṯër mi šato dat 2000, nqili u froso da kṯowe bu lišono tërki lë Sţanbul. Beṯ-Froso d Yaba, hul ucdo, frësle quflo dë kṯowe cal i marduṯo w tarix daş şëroye madënẖoye w macërboyo. U cwodano d këtli cam Yaba këmdawëm.
Ǧer me Yaba, bu ẖaqlo du froso kcëwadno cam beṯ-froso d Avesta, Belge w Baybun ste.

lišono swedi (Swedish)

 1. Det okända folkmordet på assyrier 1915-18, Dr. Gabriele Yonan, översättning Anders Björkman & Ulf Björklund, 1990, s. 69
 2. Assyrier i Sibirien 1949-56, Iliya L. Vartanov, översättning Rolf Christensen, 1994, s. 50
 3. Folkmordet på öst-assyrier i turkiska Mesopotamien, Sir A. Henry Layard, översättning Rolf Christensen, 1994, s. 60
 4. Turkarnas folkmord på assyrier-kaldéer och armenier, Jozef Nacim, översättning Viktoria Lundvall & Fredrik Jörgensen, 2003, s. 225
 5. Islams vrede, en redogörelse om turkarnas massaker på kristna i Persien 1915-18, Yonan Hërmëz Šahbaz, översättning Lennart Simonsson, 2003, s. 191
 6. De kristnas hemska katastrofer, osmanernas och ung-turkarnas folkmord i norra Mesopotamien 1895 / 1914-18, fader Isẖaq Armalţo, översättning Ingvar Rydberg, 2005, s. 471
 7. Turkarnas heliga krig mot kristna i norra Mesopotamien 1915, fader Jacques Rhétore, översättning Ingvar Rydberg, 2008, s. 345
 8. Om assyrier, araméers, kaldéers, syriers ursprung, översättning Lennart Simonsson, 2008, s. 165
 9. Kaldéer - Vilka är de?, 2017
 10. Den assyro-kaldeiska nationalrörelsen, 2017
 11. ADO Assvriska Demokratiska Organisationen 1951-1999, 2017
 12. Ḥuyoḏo, 2018
 13. Jakobiter - Vilka är de? Del I. 2019
 14. Jakobiter - Vilka är de? Del II. 2019
 15. Jakobiter - Vilka är de? Del III. 2020
 16. Högskolorna í övre Mesopotamíen: Del I - Edessa, Nsibin och Qartëmin, 2021

lišono şurayt (Neo-West Syriac)

 1. Ḫubo w Ḫaye b Yardo, Jan Beṯ-Şawoce, 1990, f. 32
 2. Më Zaz Lu Swed, Jan Beṯ-Şawoce, 1990, f. 28
 3. Lebi b Aṯri Beṯ-Nahrin, Sabri Malke, 1993, f. 57
 4. Pësseqat, Caziz Şarëke, 1994, f. 43
 5. Aṯri Beṯ-Nahrin baẖ Ḫëlme di Goluṯo, Jan Beṯ-Şawoce, 1994, f. 56
 6. Ëno Mërli Xori Brahim Hajjo Madcarle, Jan Beṯ-Şawoce, 1995, f. 157
 7. Ëno Mërli Cammo Išoc Qašo Malke Madcarle, Jan Beṯ-Şawoce, 1997, f. 103
 8. Ëno Mërli Xori Caziz Beṯ-Xawaja Madcarle, Jan Beṯ-Şawoce, 2001, f. 210
 9. ”Maẖkay Ḫḏo Ḫreto...” Pësseqat Me Aṯri Beṯ-Nahrin, Abrohom Gabriyel Mirza, 1997, f. 29
 10. Nuqošo, Caţiya Xamri, 1997, f. 75
 11. B Aṯri Beṯ-Nahrin - Aydarbo Hëwyowa i Mëštuṯo? Caziz Şarëke, 1996, f. 40
 12. Madbax b Ţurcabdin, Caziz Şarëke, 2001, f. 31
 13. Sayfo b Ţurcabdin 1914-15, 1, Jan Beṯ-Şawoce, 2006, f. 336
 14. Svensk-nyvästsyrisk Lärobok - Swedi-Şurayt <Ţuroyo>, ţëworo & ẖëḏoro Jan Beṯ-Şawoce, 2008, f. 249
 15. Gramatik Nacimo, Şurayt-Swedi (Mëḏyoyo), ţëworo & ẖëḏoro Jan Beṯ-Şawoce, 2010, s. 117
 16. Den Assyro-Kaldeiska Aktionen [L'Action Assyro-Chaldéenne], Şurayt-Swedi (Mëḏyoyo), 2011, s. 285
 17. Den Assyro-Kaldeiska Aktionen [L'Action Assyro-Chaldéenne], Şurayt-Swedi (Mëḏyoyo) II, 2012, s. 280
 18. Den Assyro-Kaldeiska Aktionen [L'Action Assyro-Chaldéenne], Şurayt-Swedi (Mëḏyoyo) III, 2015, s. 354
 19. Svensk-nyvästsyrisk Lärobok: Swedi-Şurayt [Ţuroyo], Jan Beṯ-Şawoce, Sweden, 2012
 20. Xezne d Xabre Ordlista, Surayt-Swedi (Mëḏyoyo), Jan Beṯ-Şawoce, Sweden, 2012
 21. Ciwardo: Me aṯmël l adyawma, mën hawi? Damografi, Dabara, Sayfo w Goluto (Aramaic [Surayt]) Deqoqo w cedolo: Jan Beṯ-Şawoce, Sweden, 2013
 22. J. Gorek från Karboran Assyro-kaldeiska nationalkommitténs generalsekreterare i Paris 1919-1925, Şurayt-Swedi, Sweden, 2015.
 23. Bu tarix xëboţo l qiyomo Aydarbo hawi cam lišono şurayt? drëšto tarixiye, Şurayt-English, Sweden, 2016.
 24. Šamcën H̱anne H̱aydo, Şurayt-English, Sweden, 2018.

lišono hazxoyo (Azaxeni language)

 1. Ḫayat fë Azëx - Xalf l Farman w fë waqt l Farman, Cabbud Bayt-Ḫanna Maqsi, 2011, s. 218

Frose d SIL (şurayt)
SIL-Statens Institut för Läromedelsinformation
(The Swedish National Institute for Teaching Material Information)

 1. Qale w Šayno, Jan Beṯ-Şawoce, 1989, f. 41
 2. Mi Cëtmo Lu Bahro, Jan Beṯ-şawoce, 1989, f. 38

lišono urhoyo (Classical Syriac or Edessean language)

 1. Filosofuṯo d Arisţoţalis, Derleyen Anton Baumstark, 1992, f. 48
 2. Kṯobo d Luqoţe da Mkanšin Men Soyume Catiqe, Fţëryarxo II Mar Afrem Raẖmani, 1992, f. 57
 3. Kṯowo da Tloṯo d Anoloţiqun 3,faylasufo Arisţoţalis, 2002, f. 70

lišono ingilizi

 1. Fasting and Fast Customs Practised by Modern Assyrian in the Middle East, Dr. Mixayel Cabdalla, 1993, p. 46
 2. Massacres and Deportation of Assyrians in Northern Mesopotamia: Ethnic Cleansing by Turkey 1924-1925, Dr. Racho Donef, Jan Beṯ-Şawoce, Sweden, 2009

Mgalṯo (şurayt- tërki)

Nsibin Magazine (1987-2006)

Šarake cam kṯowe (participation with articles in books)

 1. Massacres, Resistence, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I, David Gaunt & Jan Beṯ-Şawoce, 2006, p. 535
 2. The fall of Mëḏyaḏ /Midyat in the time of Sayfo 1914-15, Jan Beṯ-Şawoce, in: Parole de l’Orient 31, (2006), 269-277.
 3. Cumhuriyet Tarihi Boyunca Doğu ve Batı Asurlara Karşı - Baskı, Zulüm, Asimile, Kovulma … Jan Beth-Şawoce & Abdulmesih Bar Abraham, ss. 173-251, in: Fikret Başkaya & Sait Çetinoğlu, Resmi Tarih Tartışmaları-8, Türkiye´de Azınlıklar, 2009.
 4. Jan Beṯ-Şawoce, Hazax Bu Sayfo dan 1914 – 1915, Tëkoso, Dëfoco w Qëwomo, Aydarbo Hawi? Suryoye l-Suryoye: Ausgewählte Beiträge zur aramäischen Sprache, Geschichte und Kultur, Bibliotheca Nisibinensis I, Gorgias Press, Piscataway 2009.

Tërjome mu lišono swedi (translation from Swedish)

 1. Mulle Meck Ksamle Caraba, George Johansson & Jens Ahlbom, 2005, f. 34
 2. Gittan w ad Dewe, Pija Lindenbaum, 2005, f. 30
 3. Jamila w Julya, Niki Daly, 2004, f. 29
 4. Taq, taq, taq, Anna-Clara Tidholm, 2004, f. 20


Education Forum | Bet-Froso and Bet-Prasa - Nsibin - Publications List

Assyrian Education Network


Do you have any related information or suggestions? Please email them.

AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service